Ööpäeva operatiivinfo

Sündmuste info 22.-23. juulil

Põhja päästekeskus

Möödunud ööpäeval suuremaid sündmuseid ei olnud. 

Ida päästekeskus

Ida-Eesti pommigrupp

22. juulil tehti kahjutuks Ida-Viru maakonnast Narva-Jõesuu linnast Soldino külast 18. juulil leitud 250 kg lennukipomm, mis transporditi hävitamiseks Sirgala karjääri.

Lõuna päästekeskus

Põlvamaa

22. juulil kella 22.28 ajal käisid päästjad Räpina vallas Timo külas eemaldamas teelt murdunud ja sõidusuunad sulgenud puud.

Tartumaa

22. juulil kella 16.44 ajal süütas purunenud kõrgepingeliin Peipsiääre vallas Naelavere külas kuivanud kõrrepõllu ja heinamaa. Kiiresti leviv tuli ohustas lähedal asuvat laudahoonet. Päästjad piirasid tule leviku. Kohale kutsuti elektrikud, kes voolu liinist välja lülitasid. Tulekahju kustutati pärast seda kella 18.11 ajaks.

Kell 22.35 teatati, et Tartus Tervishoiu tänaval põleb puukuur. Päästjate saabudes oli küttepuid täis kuur lausleekides. Kõrval asuvast ohus majast juhatati välja vanem naine. Kuumuse tõttu olid mõranenud osa maja akendest. Põlengu levik piirati ja tulekahju kustutati lõplikult tunni ajaga. Päästjad ei leidnud naise kodust kohustuslikku suitsuandurit, kuhu see päästeameti kulul kohe paigaldati.

Lõuna-Eesti pommigrupp

22. juulil tegid päästeameti demineerijad kahjutuks Tartu maakonnast Tartu vallast Voldi külast leitud soomustläbistava mürsu.

Lääne päästekeskus

Järvamaa

22. juulil kella 16.08 ajal käisid päästjad Türil Mehaanika tänaval, kus põletati metsale liiga lähedal lõket. Päästjad andsid korralduse tuleohutusnõuetele mitte vastav lõke kustutada. Tuleohtlikul ajal peab lõke asuma metsast vähemalt 20 meetri kaugusel. Tuulise ilmaga lõket teha ei tohi.

Pärnumaa

22. juulil kella 14.05 ajal süttis Pärnus Vee tänaval sõiduauto armatuurialune. Põleng kustutati enne päästjate saabumist möödasõitja abil pulberkustutiga. Päästjad eemaldasid edasise tuleohutuse tagamiseks akult juhtmed ja kontrollisid põlengukoha termokaameraga üle.