Ööpäeva operatiivinfo

Sündmuste info 31. juuli – 1. august

Põhja päästekeskus

Tallinn
31. juulil kell 23.59 said päästjad väljakutse Tallinna Punane tänavale, kus kortermaja 8. ja 9. korruse vahel põles ladustatud materjal. Päästjad kustutasid põlengu kell 0.08, inimesed kannatada ei saanud. Tulekahju tekkepõhjus on selgitamisel.

Lõuna päästekeskus
Tartumaa
31. juulil kell 10.22 teatati Peipsiääre vallas Vea külas hõõguvast turbapinnasest. Kohale saabunud päästjad selgitasid, et tulekolle ulatus 80 sentimeetri sügavusele pinnasesse. Põlengu kustutamiseks leotasid päästjad pinnase veega läbi. Kustutustööd lõpetati kella 11.24ks. Päästetöö juhi hinnangul võis tulekahju põhjustada hooletu suitsetamine.

Ida päästekeskus
Möödunud ööpäeval suuremaid sündmuseid ei olnud.

Lääne päästekeskus
Pärnumaa
31. juulil kell 15.11 teatati Põhja-Pärnumaa vallas Vahenurme külas heinapõllul põlevast sõiduautost. Päästjate saabumisel põles sõiduk lahtise leegiga. Tulekahju kustutati, sõiduk hävis põlengus.

Saaremaa
31. juulil kell 18.32 teatati Ruhnu valda Ruhnu külla Ringsu sadamasse saabunud kaatrist, millel oli merel mootoriruum süttinud. Päästjad kustutasid tulekahju käsikustutiga.

31. juulil kell 19.09 teatati häirekeskusele Saaremaa vallas Karja külas põlevast hoonest. Päästjate saabumisel põles tühjalt seisev talumaja, mille elumaja osa ja laut olid ühe katuse all. Hoone katus oli lausleekides ning varisemisohtlik. Kustutustöid raskendas lakaalusel põlev vana hein, mis tuli kustutustöödeks ümber laadida. Selleks kaasati päästetöödele tõstukiga metsaauto. Päästetööde ohutuse tagamiseks pidid päästjad läbi lõikama majasse sisenevad elektriliinid. Kustutamise käigus sai hoone ulatuslikke tule- ja veekahjustusi. Tulekahju tekkepõhjus on selgitamisel.

Lääne-Eesti pommigrupp
31. juulil tegid demineerijad kahjutuks Saare maakonnas Saaremaa vallas Ohessaare külast leitud mürsu.