Ööpäeva operatiivinfo

Sündmuste info 29.-30. oktoober

Põhja päästekeskus

Harjumaa

29. oktoobril kell 20:55 sai Häirekeskus teate tulekahjust Harku vallas Vahi külas. Päästjate saabudes põles II kordse elumaja I korrus. Tulekahju likvideeriti kell 22:23. Hoones oli suitsuandur, mis tulekahju korral ka tööle rakendus. Keegi õnnetuses viga ei saanud. Juhtunu täpsemad asjaolud ja põhjused selgitab välja edasine menetlus.

Ida päästekeskus

Ida-Virumaa

30. oktoobril kell 06:03 sai Häirekeskus teate tulekahjust Narva linnas Jõesuu tänaval. Päästjate saabudes põles saun lahtise leegiga. Päästjad asusid tulekahju kustutama ning kõrvalasuvaid hooneid tule eest kaitsma. Tulekahju lokaliseeriti kell 07:31, jätkuvad järelkustutus- ja lammutustööd. Keegi õnnetuses viga ei saanud.

Ida-Eesti pommigrupp

29. oktoobril tehti kahjutuks Ida-Viru maakonnast Narva-Jõesuu linnast Auvere külast leitud kaks miinipildujamiini ja neli mürsku.

Lääne päästekeskus

Pärnumaa

29. oktoobril kell 12.24 teatati häirekeskusele, et Põhja-Pärnumaa vallas Halinga külas on puu kukkunud kõrvalhoone peale. Inimesed õnnetuses kannatada ei saanud. Päästjad likvideerisid ohu.

Lõuna päästekeskus

Praegustel andmetel võivad osad Kagu-Eesti piirkonnad nädala lõpuni või kauemgi ilma elektrita jääda. Külmenev ilm võib seega osa seal elavatest inimestest suurtesse raskutesse seada. Kui tunned ise, et oled hädas ja ei tule toime, siis ära häbene abi paluda – küsi seda lähedastelt, naabrilt või omavalitsuselt! Palume märgata üksi elavaid inimesi, oma nõrgemaid kogukonnaliikmeid või tunda huvi omaste vastu, kes on võib olla elektrita ja võivad vajada kõrvalabi. Kui ise aidata ei saa, tuleks abivajajatest omavalitsusele teada anda. Kui inimelud on otseses ohus, tuleb helistada hädaabinumbril 112.

Elektrilevi katkestuste kaardilt saab vaadata, mis piirkonnas elektrivarustus puudub. Vaata https://www.elektrilevi.ee/katkestuste-kaart

Jõgevamaa

29.oktoobril kell 11.16 teatati, et Põltsamaal Lossi tänaval on puu ohtlikult viltu, toetub teisele puule ja võib elektriliinidesse kukkuda. Päästjad tõmbasid liine ohustava puu vintsi abil maha.

Põlvamaa

29. oktoobril kell 11.27 teatati, et Põlva vallas Taevaskoja külas on tormis murdunud puud teel ja tee kinni. Päästjad eemaldasid tee vabastamiseks ligi 20 puud. Tee ääres oli kukkumisohus puid veelgi ning info nende kohta edastati RMK kontaktisikule.
Kella 15.42 ajal käisid päästjad Põlva vallas Aarma külas eemaldamas Kähri-Koorvere 10. kilomeetril teele langenud ja sõidusuuna sulgenud kahte puud.

30. oktoobril kell 05.22 andis politseipatrull teada, et Põlva vallas Tromsi külas Peri-Partsi maantee 3. kilomeetril on teele kukkunud puu sõidusuunad sulgenud. Päästjad lõikasid murdunud puu tükkideks ja eemaldasid selle liiklusohutuse tagamiseks ning läbipääsu võimaldamiseks teelt.

Tartumaa

29. oktoobril kell 12.23 teatati, et Kastre vallas Kurepalu külas on kobras kaevu kukkunud. Päästjad aitasid looma kaevust välja ja suunasid loodusesse.

Viljandimaa

29. oktoobril kell 12.46 teatati, et Viljandi vallas Kiisa külas on puu elektriliinile vajunud. Päästajtel õnnestus puu ohutult eemaldada.
Kella 15.31 ajal käisid päästjad Viljandi vallas Peetrimõisa külas vabastamas elektriliini sellele vajunud puust.
Kella 17.23 ajal eemaldati teele vajunud puu Päri-Alustre-Lõmsi mnt 1. kilomeetril.

Võrumaa

29. oktoobril kell 11.08 käisid päästjad Setomaa vallas Paklova külas eemaldamas teelt murdunud ja sõidusuunad täielikult sulgenud puud.
Kell 16.37 teatati elektriliinile vajunud puust Setomaa vallas Määsovitsa külas. Liin oli pingestatud ja päästjad puu eemaldamiseks elektrikutelt tööluba ei saanud. Ohuala märgistati lindiga.

Kell 18.17 teatati elektriliinidele kukkunud puust Rõuge vallas Haanja külas. Kuna puu toetus täielikult liinile ja võis pinge all olla, siis ei saanud päästjad selle eemaldamiseks eluga riskida. Ohtlik koht märgistati lindiga ja puu kõrvaldamine jäi elektrikute ülesandeks.