Ööpäeva operatiivinfo

Sündmuste info 21. mai – 22. mai

Alates 6. aprillist kehtib Eestis tuleohtlik aeg. Tuleohtlikul ajal võib looduses tuld teha ainult selleks ettenähtud kohtades. Lõkke tegemisel nii metsas, maastikul kui ka koduaias tuleb järgida tuleohutusnõudeid. Lõket tasub teha vaid vaikse tuulega ja seejuures jälgida tuule suunda, et tule tegemisel või grillimisel ei lendaks sädemed hoonetele, metsale, või muule põlevmaterjalile. Kindlasti tasuks alati käepärast hoida ka esmased tulekustutusvahendid, näiteks ämbrit vee või liivaga. Metsas liikujatel on lõkke tegemisel ja grillimisel soovitav kasutada riigimetsa majandamise keskuse lõkkekohti, mis on leitavad internetilehelt www.rmk.ee. Infot avalike lõkkekohtade ja grillimisplatside kohta saab ka kohalikust omavalitsusest. Tänavune soe ja kuiv kevad on lisaks Eestile muutnud tuleohtlikuks Rootsi ja Norra metsad, mis on põhjamaade kohta tavapäratult vara. Riigi Ilmateenistuse tuleohukaarti saab jälgida siit: https://www.ilmateenistus.ee/ilm/prognoosid/tuleohukaart/.

Põhja päästekeskus

Tallinn

21. mail lõpetati kustutustööd Haabersti linnaosas Moonalao tänaval, kus põleb maa-aluses koopas diktüoneema kivimikiht. Lähipäevil teostavad päästjad sündmuskoha kontrolle.

Harjumaa

21. mail kell 00.54 sai Häirekeskus teate tulekahjust Rae vallas Peetri alevikus. Päästjate saabudes põles laohoone lahtise leegiga. Päästjad asusid kaitsma kõrvalasuvaid hooneid ning tulekahju kustutama, üks kõrvaline hoone sai kuumakahjustusi. Tulekahju lokaliseeriti kell 04.20, kustutustööd lõpetati 21. mail kell 17.00. Keegi õnnetuses kannatada ei saanud. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab välja edasine menetlus.

21. mail kell 15.28 sai Häirekeskus teate põlengust Jõelähtme vallas Maardu külas. Päästjate saabudes põlesid kulu ja metsapinnas ca 150 m² ulatuses. Põleng likvideeriti kell 16.15.

21. mail kell 16.22 sai Häirekeskus teate tulekahjust Rae vallas Vaida alevikus. Päästjate saabudes põles kortermaja üks rõdu. Päästjad likvideerisid tulekahju kell 16.49. Keegi õnnetuses viga ei saanud. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab välja menetlus.

Põhja-Eesti pommigrupp

21. mail tehti kahjutuks Tallinnast Võidujooksu tn kaevetöödel leitud mürsk ja Harju maakonnast Viimsi vallast Muuga külast leitud miinipildujamiin.

Lõuna päästekeskus

Tartumaa

21. mail kell 11.43 teatati, et Tartus Anne tn on üheksakorruselise kortermaja viienda korruse korterist kuulda suitsuanduri häiret. Päästjad pidid korterisse sisenema tõstuki abil akna kaudu, sest ust keegi ei avanud. Köögis suitses pliidile unustatud pott toiduga. Tuleoht kõrvaldati. Inimesi ruumides ei olnud.

Eelmisel aastal põhjustas toidukõrbemine Eestis tulekahju ohu hoonetele 528 korral ja tulekahju 45 korral. Toidukõrbemisest alguse saanud tulekahjudes hukkus 3 inimest ja viga sai üle 13 inimese. Sel aastal on toidukõrbemine põhjustanud tulekahju ohu hoonetele juba 183 korral ja tulekahju 13 korral. Viga on neis tulekahjudes saanud 6 inimest, neist üks Tartus.

Pliidile sooja pandud nõusid või toitu ei tohi jätta järelevalveta ning pliidi kuumade alade läheduses või kohal ei tohi hoida kergesti süttivatest materjalidest asju. Köögis peaks käepärast olema tulekustutustekk või tulekustuti, mis on mõeldud ka õli kustutamiseks. Kõige lihtsam on jätta meelde reegel, et kui teed sööki, jää kööki. Kui tead, et kipud unustama end telekat vaatama, siis kasuta taimerit, mis õigel hetkel valmivat toitu meelde tuletab.

Võrumaa

22. mail kell 3.11 teatati, et Setomaa vallas Koidula külas piiripunkti läheduses põleb ehitusjärgus kohvikuhoone. Päästjate saabudes oli kahekorruseline hoone lausleegis. Kustutustööd lõpetati kell 6.44. Esialgsetel andmetel võis tulekahju põhjustada pikselöök. Põlengu põhjust asuvad täpsemalt selgitama päästekeskuse menetlusinspektorid.

Ida päästekeskus

Ida-Virumaa

21. mail kell 14.18 sai Häirekeskus teate turbavälja põlengust Ida-Viru maakonnas Konju külas Ahtme-Viivikonnas. Esmalt avastati üks tulekolle, veidi aja möödudes leiti veel teinegi suurem kolle. Põlengu pindalaks on ca 4,6 ha. Kustutustöödega jätkatakse täna.

21. mail kell 14.39 sai Häirekeskus teate tulekahjust Jõhvi vallas Pauliku küla. Päästjate saabudes põles 3x3m kuur, tuld võttis ka kulu ja põõsastik. Tulekahju likvideeriti kell 16.29, kuur hävis tules täielikult. Keegi õnnetuses viga ei saanud.

21. mail kell 18.06 sai Häirekeskus teate tulekahjust Kohtla-Järve linnas Ahtme linnaosas Estonia puiesteel. Kohale jõudnud päästjad tuvastasid saabudes ühes korteris toidukõrbemise. Päästjad likvideerisid ohu ja tuulutasid ruumid. Päästeamet tuletab meelde, et valmivat toitu ei tohi jätta järelevalveta, minnes ise magama või kodust ära. Pikemat valmimisaega nõudvate toitude valmistamisel on hea kasutada köögikella, mis köögis toimuvat meelde tuletab ning kontrollima suunab.

Lääne-Virumaa

21. mail kell 15.34 sai Häirekeskus teate tulekahjust Vinni vallas Vinni alevikus. Päästjate saabudes põles frontaalkopp lahtise leegiga. Päästjad likvideerisid tulekahju kell 16.55. Keegi õnnetuses viga ei saanud.

Ida-Eesti pommigrupp

21. mail tehti kahjutuks Ida-Viru maakonnast Sillamäe linnast Veski tn leitud mürsk.