Ööpäeva operatiivinfo

Sündmuste info 05. veebruar – 06. veebruar

Põhja päästekeskus

Möödunud ööpäeval olulisi operatiivsündmuseid ei olnud.

Päästjad juhivad majaomanike tähelepanu, et sula- ja külmailmade vaheldumisel tekivad hoonete räästasse jääpurikad ning katustele koguneb märg ja raske lumi, mis ohustab jalakäijaid. Oma hoone ja selle ümbruse ohutuse eest vastutab majaomanik, kelle kohustus on jääpurikad ning raske lumi katuselt enne selle alla kukkumist eemaldada. Märja lume raskus võib lisaks põhjustada kahjustusi hoone konstruktsioonidele ning kutsuda esile varinguid.

Täna jätkuvad (05-08.02) T1 Mall of Tallinn tutvumisõppused, mistõttu on öösiti näha seal ka kolme päästeautot koos meeskondadega. Tutvumisõppus algab südaööl, planeeritud pikkus ca 2 tundi.

Lõuna päästekeskus

Tartumaa

Pikendusjuhtmest alguse saanud tulekahju ohustas kortermaja elanikke
5. veebruaril kell 10.03 teatati, et Tartus Narva mnt on kahekorruselises kortermajas suits. Ühes korteris oli sinna imbunud vingugaasi tõttu hakanud tööle ka vingugaasiandur. Päästjad leidsid trepikojast põleva korteri ukse tagant suitsu sisse hinganud vanema naisterahva, kes majast välja toimetati ja kiirabitöötajate hoole alla anti. Tulekahju levik piirati ja põleng korteri piirest välja ei levinud. Menetlusinspektorid selgitasid, et põlengu põhjustas rike vanas pikendusjuhtmes, mille tõttu süttisid selle läheduses riided. Korteriomanik oli tulekahju puhkemise ajal kodust ära. Inspektori hinnangul võis tulekahju põhjustanud pikendusjuhe olla pärit lausa nõukogude ajast. Päästjad hoiatavad, et vanad pikendusjuhtmed on tuleohtlikud ning need tuleks aeg ajalt uuemate vastu välja vahetada. Põlengu võib tingida ka pikendusjuhtmete üle koormamine, kui selle pistikutesse ühendatakse korraga mitu suurt voolutarbijat, millest juhtmed kuumenevad ja nende ümbris sulama hakkab.

5. veebruaril kella 14.00 ajal teatati vingumürgistuse saanud naisest Tartus Nooruse tänava eramus. Päästjad mõõtsid õhus ohtliku vingugaasis sisalduse. Vingugaasi sisse hinganud 92-aastase naise võtsid enda hoole alla kiirabitöötajad. Ving oli tuppa imbunud siibri liiga varase sulgemise tõttu. Päästjad hoiatavad, et liiga varase siibri sulgemise tõttu tuppa imbuv lõhnatu ja nähtamatu vingugaas on elule ja tervisele äärmiselt ohtlik. Vingugaasi aitab õhust tuvastada vingugaasiandur. Suitsuandur vingugaasi ei tuvasta. Pärast kütmist ja siibri sulgemist on soovitatav ruume tuulutada.

Võrumaa
5. veebruaril kell 9.58 teatati, et Võrus F. R. Kreuzwaldi tänaval hakkas korteris tööle suitsuandur. Päästjate saabumise ajaks oli andur vaikinud. Selgus, et kütteseadme siiber oli liiga vara suletud ning seetõttu tuppa imbunud mürgist suitsu ja vingugaasi. Päästjad hoiatavad, et liiga varase siibri sulgemise tõttu tuppa imbuv lõhnatu ja nähtamatu vingugaas on elule ja tervisele äärmiselt ohtlik. Vingugaasi aitab õhust tuvastada vingugaasiandur. Suitsuandur vingugaasi ei tuvasta. Pärast kütmist ja siibri sulgemist on soovitatav ruume tuulutada.

Ida päästekeskus

Ida-Virumaa

5. veebruaril kella 15.40 ajal leiti Jõhvis Keskväljakul Rimi poest omanikuta kott. Hoonest evakueeriti u 200 inimest, demineerijad tegid kindlaks, et kotis olid spordiriided. Kell 17.04 lubati inimesed tagasi hoonesse.

Lääne päästekeskus

Päästjad juhivad majaomanike tähelepanu, et sula- ja külmailmade vaheldumisel tekivad hoonete räästasse jääpurikad ning katustele koguneb märg ja raske lumi, mis ohustab jalakäijaid. Oma hoone ja selle ümbruse ohutuse eest vastutab majaomanik, kelle kohustus on jääpurikad ning raske lumi katuselt enne selle alla kukkumist eemaldada. Märja lume raskus võib lisaks põhjustada kahjustusi hoone konstruktsioonidele ning põhjustada varinguid.

Järvamaa
5. veebruaril kell 20.24 teatati, et Järva vallas Metsla külas on elumaja korstnast näha leeke. Päästjad selgitasid, et puhastamata korstnalõõrides põleb tahm. Hoonet ohustav põlen summutati käsikustutitega. Päästjad tuletavad meelde, et kütteseadmeid tuleb puhastada ja hooldada piisava tihedusega, et oleks välditud hoonele tuleohtu põhjustavad ja kütteseadet lõhkuvad tahmapõlengud. Kohustuslik on kütteseadmeid puhastada vähemalt kord aastas. Vähemalt kord viie aasta jooksul peab eramajas selle töö ära tegema kutseline korstnapühkija. Kui vahepealsel ajal korstnapühkijat ei kutsuta, tuleb hooldustöö ise ära teha. Kortermajas peab kütteseadmeid igal aastal hooldama kutseline korstnapühkija.