Ööpäeva operatiivinfo

Sündmuste info 08. mai – 09. mai

Alates 6. aprillist kehtib Eestis tuleohtlik aeg. Tuleohtlikul ajal võib looduses tuld teha ainult selleks ettenähtud kohtades. Lõkke tegemisel nii metsas, maastikul kui ka koduaias tuleb järgida tuleohutusnõudeid. Lõket tasub teha vaid vaikse tuulega ja seejuures jälgida tuule suunda, et tule tegemisel või grillimisel ei lendaks sädemed hoonetele, metsale, või muule põlevmaterjalile. Kindlasti tasuks alati käepärast hoida ka esmased tulekustutusvahendid, näiteks ämbrit vee või liivaga. Metsas liikujatel on lõkke tegemisel ja grillimisel soovitav kasutada riigimetsa majandamise keskuse lõkkekohti, mis on leitavad internetilehelt www.rmk.ee. Infot avalike lõkkekohtade ja grillimisplatside kohta saab ka kohalikust omavalitsusest. Tänavune soe ja kuiv kevad on lisaks Eestile muutnud tuleohtlikuks Rootsi ja Norra metsad, mis on põhjamaade kohta tavapäratult vara. Riigi Ilmateenistuse tuleohukaarti saab jälgida siit: https://www.ilmateenistus.ee/ilm/prognoosid/tuleohukaart/

Põhja päästekeskus

Tallinn

8. mail kell 12.43 sai Häirekeskus teate tulekahjust Peterburi teel asuvas jäätmepõletusjaamas. Päästjad tuvastasid saabudes, et laadimispunktis põles praht ning põlengul levikuvõimalust polnud. Tulekahju lokaliseeriti kell 15.49, misjärel teostati veel prahi loputust. Tulekahju likvideeriti kell 17.19. Keegi õnnetuses viga ei saanud.

8. mail kell 13:31 sai Häirekeskus teate põlengust Haabersti linnaosas Astangu tänaval. Päästjate saabudes põlesid kulu ja roostik 40x60m alal. Tulekahju likvideeriti kell 14:23.

Lõuna päästekeskus

Tartumaa

8. mail kella 19.38 ajal põles Tartu vallas Tila külas Erminurme teel vana Raadi sõjaväeosa territooriumil asuva kasarmuhoone katlaruumis hulk prügi. Hoonesse oli rajatud väike alajaam. Seepärast pidid päästjad alguses kustutustööd peatama kuni kohale tuli elektrik, kes voolu välja lülitas. Kustutustööd lõpetati kell 22.14.

Valgamaa

8. mail kella 17.17 ajal põles Valgas pargi tänaval vana garaažiboks koos seal olnud vanade rehvide ja prahiga, mille päästjad kustutasid. Sõidukeid garaažis ei hoitud.

Lõuna-Eesti pommigrupp

8. mail tehti kahjutuks:

  • Võru maakonnas Võru vallast Hellekunnu külast leitud 18 granaati, kaks 50 mm mürsku ja 45 mm mürsk;
  • Valga maakonnas Tõrva vallas Jõgeveste külas metsast leitud seitse 105 mm mürsku ja kaks püssgranaati.

Ida päästekeskus

Ida-Virumaa

8. mail kell 15.02 teatati, et Narva linnas Rakvere tänaval suitseb mahajäetud maja. Päästjate saabumisel selgus, et hoone ukse kõrval põleb plastmass. Päästjad kustutasid põlengu kell 15.12.

Ida-Eesti pommigrupp

8. mail leiti Lääne-Viru maakonnast Vinni vallast Aasuvälja külast 152 mm mürsk ning Narva-Jõesuust Udria külast kaks 82 mm miinipildujamiini, 75 mm ja 45 mm mürsk.

Lääne päästekeskus

Järvamaa

8. mail kell 19.07 teatati häirekeskusele maismaasõiduki tulekahjust Türi vallas Vilita külas. Põlema oli süttinud puiduhakkemasin, mille päästjad kustutasid kell 20.16.

Pärnumaa

8. mail kell 11.37 said päästjad väljakutse Põhja-Pärnumaa valda Libatse külla, kust teatati vigastatud kurest. Lind oli vigastatud rekalt löögi saamise tagajärjel. Auto lahkus sündmuskohalt. Pärnu-Jaagupi päästjad viisid kure loomakliinikusse ning andsid arstide hoole alla.

9. mail kell 6.43 said päästjad väljakutse Pärnu linna Rohelisele tänavale, kus põles alajaama all olev kaabel. Päästjad likvideerisid põlengu ning edasi lahendavad olukorda elektrikud. Sündmus lõpetati kell 7.00.