Omavalitsused harjutavad Päästeametiga lauaõppusel valmisolekut elektrikatkestuseks

17. jaanuaril viib Päästeamet koos kõikide Eesti omavalitsustega läbi lauaõppuse „KOV-79 SÄRTSU“. Õppusel harjutatakse valmisolekut üle Eesti toimuva elektrikatkestuse korral, reaalset elektrikatkestust õppusega seonduvalt ei toimu.

Päästeameti virtuaalsel kriisiõppe platvormil läbi viidava õppuse peamine eesmärk on olla paremini valmis kriisiolukorras, eelkõige desünkroniseerimisest tingitud elektrikatkestuse puhul.

Päästeameti elanikkonnakaitse nõunik Jako Vernik selgitas, et tegemist on harjutusega kõigile 79-le kohalikule omavalitsusüksutele ja kinnitas, et õppuse toimumise ajal reaalset elektrikatkestust Eestis ei toimu. Samuti ei puuduta õppus elanikke, kogukondi ega ettevõtteid.

„Õppusel saab kohaliku omavalitsuse kriisimeeskond ette antud stsenaariumi põhjal arutada läbi teatud olukorrad, tekkida võivad probleemid ja lahenduskäigud. Vaatame, kuidas töötab tehnika, side ja kuidas kasutada paremini varustust ja töökeskkonda,“ lisas Vernik. Peale õppust teeb Päästeamet kokkuvõtte, mille põhjal omavalitsusüksused saavad teha analüüsi ja leida arendusvajadused kriisiga paremini toime tulemiseks.

Päästeamet korraldab aastaringselt erinevaid õppuseid sealhulgas ettevõtete, teiste asutuste ja kohalike omavalitsustega. Nii suur õppus, kuhu on kaasatud kõik omavalitsused, viiakse läbi esmakordselt. Lauaõppuse põhimõteteks on rahuliku mõtlemise kaudu konstruktiivse arutelu tekitamine. Aruteluõppuste käigus harjutatakse eelkõige hädaolukorra lahendamist, asutuste koostööd ja meeskonna tööd ühtse juhtimise all, tehnika, side, varustuse ja töökeskkonna kasutamist, väljaõppel omandatud teooria rakendamist ning oskust avalikkust teavitada.