Omavalitsusjuhid said esimesel elanikkonnakaitse kursusel põhjaliku kriisikoolituse

Täna lõppes esimene elanikkonnakaitse kursus (KEKK), kus osales ligi kolmandik Eesti omavalitsusjuhtidest, riigiasutuste juhid ning eksperdid ja ajakirjanikud. Päästeameti korraldatud kursusel said osalised põhjaliku ülevaate elanikkonnakaitse erinevatest tahkudest ning läbisid ka kriisi lauaharjutuse.

Kursuse avasõnad ütles president Alar Karis, kes rõhutas, kui oluline on, et igaüks oskaks kriisiks valmistuda ja kriisisituatsioonis käituda ning kogukonnad oleksid sidusad ja ühtsed.

„Oleme selle kursusega astunud suure sammu koos omavalitsusjuhtidega edasi. Mõned küsimused said vastuse otseallikast, mõned jäid õhku, ja see ongi hea, sest nii saame neid edasi arutada ja vastuseid otsida,“ sõnas Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu kursust lõpetades.

Esimesel kõrgemal elanikkonnakaitse kursusel osalejad kuulsid ettekandeid ja arutelusid neljas teemaplokis: elanikkonnakaitse tähendus, inimeste valmisoleku suurendamine läbi riskikommunikatsiooni, kohaliku omavalitsuse roll elanikkonnakaitses ning riigi ja kohaliku omavalitsuse ülesanded elanikkonnakaitses. Ettekandeid tegid Eesti tippjuhid ja valdkondlikud spetsialistid nagu näiteks Kuno Tammearu, Taimar Peterkop, Viola Murd, Uku Arold, Marti Aavik ning Romek Kosenkranius.

Kõrgemat elanikkonnakaitse kursust kaasrahastab Euroopa Liit. Järgmine kursus toimub märtsi teises pooles ning Päästeameti soov on muuta selle kursuse toimumine regulaarseks, vähemalt kord aastas.

PildivalikSIIN.
Fotograaf: Tiit Poom