Omavalitsuste kriisikomisjonidele antakse nõu, kuidas valmistuda hädaolukordadeks

Lõuna-Eesti regionaalne kriisikomisjon kutsub homme Tartusse Lõuna-Eesti linnade ja valdade kriisikomisjonide esindajad. Päästeameti ja siseministeeriumi spetsialistid selgitavad neile kohalike omavalitsuste kohustusi ja riigi ootusi kriisideks valmistumisel.

7. veebruaril toimub Tartus Aleksandri tänaval asuva Keskkonnaameti maja saalis Lõuna-Eesti regionaalse kriisikomisjoni laiendatud istung, kuhu on kutsutud kohalike omavalitsuste kriisikomisjonide esindajad. Päästeameti ja siseministeeriumi hädaolukorraks valmisoleku valdkonna spetsialistid selgitavad, missugune on omavalitsuste roll kriisideks valmistumisel ja mida riik neilt ootab.

„2017. aasta suvel kehtima hakanud hädaolukorra seadus paneb omavalitsustele tõsised ülesanded kriisideks valmistumisel, mis puudutavad eeskätt elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamist, elanike teavitamist, evakuatsiooniks valmistumist ja hädaolukorra lahendamise plaanide koostamist,“ selgitas kriisikomisjoni esimees Margo Klaos. „Usun, et haldusreformi järel on paljude omavalitsuste haldussuutlikkus oluliselt kasvanud, nad tulevad oma ülesannetega aina paremini toime ja elanikud võivad hädaolukorras nende abile loota.“ Klaos lisas, et Lõuna-Eesti regionaalse ja linna ning valla kriisikomisjonide vahelise koostöö peamine eesmärk on see, et nii riigi- kui kohaliku omavalitsuse ja erasektori asutused igaüks eraldi ja ühiselt oleksid valmis kõikvõimalikeks Lõuna-Eesti hädaolukordadeks.

Elutähtsad teenused, mille toimepidevuse või taastamise eest hädaolukorras koostöös ettevõtetega vastutavad kohalikud omavalitsused on kohalike teede läbitavus, vesi, kanalisatsioon ja küte. Hädaolukorra seadusest tulenevate omavalitsuste hädaolukordadeks valmistumise kohustuste täitmise üle teostab järelevalvet Päästeamet.

Eestis on neli regionaalset kriisikomisjoni, kuhu kuuluvad vastava regiooni turvalisuse eest vastutavate riigiasutuste tippjuhid ja -esindajad. Samuti suuremate kohalike omavalitsuste juhid või -esindajad. Vajadusel kaasatakse komisjoni töösse elutähtsaid teenuseid osutavate ettevõtete juhte. Kriisikomisjoni juhib vastava regiooni päästekeskuse juht ja tema asendajaks on politseiprefektuuri prefekt. Kriisikomisjonide peamine ülesanne on koordineerida asutuste koostööd ja tegevusi hädaolukordade ennetamisel ja nendeks valmistumisel ning elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamisel.

Istungi teemad:
Kriisikomisjoni esimees ja Lõuna päästekeskuse juht Margo Klaos annab statistilise ülevaate eelmise aasta turvalisuse arengut näitavatest ja mõjutavatest trendidest ning selgitab ootusi kohalike omavalitsuste kriisikomisjonide tööle. Jaanus Teearu siseministeeriumist räägib hädaolukorra lahendamise plaanide koostamisest, Eimar Veldre siseturvalisuse arengukava kogukonnakesksusest ning Jako Vernik päästeametist elanikkonnakaitsest kohaliku omavalitsuse vaates. Saaremaa vallavanem Madis Kallas annab ülevaate hiljutise ulatusliku elektrikatkestuse tingitud probleemidest, mida omavalitsuse kriisikomisjonil lahendada tuli ja mida selle läbi õpiti. Päeva võtab kokku Mihkel Sildniku magistritöö tutvustus teemal „Kohalike omavalitsuste valmisolek vähendamaks haavatavust kriisiolukorras elutähtsate teenuste pakkumisel, evakuatsiooni läbiviimisel ja kriisikommunikatsiooni korraldamisel“.