Omavalitsuste kriisilahendajad õppisid kriisikunsti

Septembris läbis üle 200 kohaliku omavalitsuse kriisivaldkonna eest vastutava ametniku ja kohaliku omavalitsuse kriisikomisjonide töös osaleva Päästeameti töötaja kriisireguleerimise koolituse, kus keskenduti elanike turvatundele.

„Oleme kriisivalmisoleku tagamiseks kohalike omavalitsustega teinud koostööd juba pikalt ning just viimastel aastatel toimunud kriisid on veelgi kinnistanud seda, et üheskoos on lihtsam seljatada probleeme ja leida parimad lahendused,“ selgitas Päästeameti kohalike omavalitsuste kriisivalmiduse nõunik Terje Lillo.

Seminaridel keskenduti elanikkonnakaitse tegevustele, mis aitavad luua inimestes suuremat turvatunnet. „Muutunud julgeolekuolukord Euroopas ja sõda Ukrainas on näidanud selgelt, kui oluline on inimeste ja kohalike omavalitsuste kriisideks valmisolek ning elanikkonnakaitse roll riigikaitses,“ ütles Lillo.

Seminaripäeva esimeses pooles arutleti elanike ohuteavituse, varjumise ja evakuatsioonikohtade loomise teemadel, teises pooles jagati kogemuslugusid ning kõige selle vahele pikiti ka praktilisi lauaharjutusi. Seminaripäeva lõpetuseks tuli osalejatel 1,5 tunni jooksul avada evakuatsioonikoht vähemalt 250 inimese vastuvõtmiseks.

„Kriisireguleerimise kunsti“ seminarid toimusid neljal septembrikuu päeval Tartus, Tallinnas, Vihulas ja Pärnus.

Esimene „Kriisireguleerimise kunsti“ seminar toimus 2020. aasta sügisel, mil vajadus jagada eriolukorra ajal saadud kogemusi ja analüüsida õpitut oli lausa hädavajalik. 2021. aastal toimunud „Kriisireguleerimise kunsti“ seminaril vaadeldi eelkõige COVID-kriisi õppetunde kriisijuhtimise vaatevinklist ning jagati parimaid praktikaid.

Kohalike omavalitsuste kriisivalmiduse suurendamiseks toetab Päästeamet tänavu 2,28 miljoni euroga, raha läheb alternatiivsete sidepidamisvahendite ning generaatorite ostmiseks ja ühendamiseks.