Omavalitsuste kriisilahendajad said näpunäiteid kriisplaani koostamiseks

Aprillis ja mais läbis üle 200 kohaliku omavalitsuse kriisivaldkonna eest vastutava ametniku ja kohaliku omavalitsuse kriisikomisjonide töös osaleva Päästeameti töötaja kriisireguleerimise koolituse, kus seekord keskenduti omavalitsuste kriisiplaanidele.

„Kriisiplaan ei ole lihtsalt mingi paber iseenesest, vaid annab kohalikule omavalitsusele võimaluse läbi mõelda ja üles leida kõik nõrgad kohad, mis kriisiolukorras võivad tekitada palju probleeme. Teinekord võivad komistuskiviks osutuda kõige pisemad asjad, mida ei osatud ette näha,“ ütles Päästeameti kohalike omavalitsuste kriisivalmiduse nõunik Terje Lillo.

Kohaliku omavalitsuse kriisiplaanis peab olema paika pandud juhtimise korraldus – millised on kriisilahendajate ülesanded ja rollid, kus nad seda tööd teha saavad, kuidas kogunetakse, kui puudub side ning kes on partnerid, kes saavad vajadusel appi tulla. Samuti peab kriisiplaanis olema esmaste tegevuste kirjeldus, avalikkuse ja partnerite teavitamise korraldus ning kirjeldus kohaliku omavalitsuse püsivate kriisiülesannete korraldusest.

Kohaliku omavalitsuse püsivad kriisiülesanded on näiteks kaugküttega varustamine, kohaliku tee sõidetavuse tagamine, veega varustamine ja kanalisatsiooni toimimise tagamine, inimeste teavitamise tagamine, vältimatu sotsiaalabi tagamine, asendushooldusteenuse korraldamine jn. Kokku saab püsivaid kriisiülesandeid olema 13. Tsiviilkriisi ja riigikaitse seaduse eelnõu sätestab omavalitsustele püsivate kriisiülesannetena lisaks elutähtsatele teenustele ka sotsiaalhoolekande ja haridusvaldkonna teenuste korraldamise, ning nendest teemadest rääkisid sotsiaalministeeriumi ja sotsiaalkindlustusameti esindajad.

Lisaks toimusid ettekannete vahel laudkondades lauaharjutused ja arutelud, mille raames sai teemasid avada ning tuua ja kuulda häid näiteid toimivatest praktikatest.

„Kriisireguleerimise kunsti“ seminarid toimusid neljal aprilli- ja maikuu päeval Tartus, Tallinnas, Rakveres ja Pärnus.

Esimene „Kriisireguleerimise kunsti“ seminar toimus 2020. aasta sügisel, mil vajadus jagada eriolukorra ajal saadud kogemusi ja analüüsida õpitut oli lausa hädavajalik. 2021. aastal toimunud „Kriisireguleerimise kunsti“ seminaril vaadeldi eelkõige COVID-kriisi õppetunde kriisijuhtimise vaatevinklist ning jagati parimaid praktikaid.