Õpilane paugutas Viimsi koolis pürotehnikaga

09. detsembril kell 10:23 sai Häirekeskus teate, et Viimsi keskkoolis mängisid lapsed pürotehniliste toodetega. Sündmusele reageerisid nii politseinikud kui ka päästjad, kes tegid kindlaks, et puhkenurgas asuvas prügikastis oli põlema pandud pürotehniline toode.


Seekord oli tegemist õnneliku õnnetusega ning keegi viga ei saanud. „Pürotehnilised tooted kujutavad endast mitmesuguseid ohte. Esiteks ei tea me kunagi, mis suunas rakett võib lennata. Seekord läks kõik hästi ning keegi viga ei saanud, kuid halvimal juhul oleks võinud rakett lennata laste sekka ning tekitada tõsiseid vigastusi. Teiseks võib pürotehnilise toote kasutamisest alguse saada ka tulekahju, mille tagajärjed võivad olla väga rasked,“ tõdes Põhja- Eesti pommigrupi juhataja Raido Taalmann. Pürotehnika, nii nagu igasugune lõhkematerjal, on mõeldud kasutamiseks kindlates tingimustes ja ohutusreegleid järgides.


Pürotehnilistele toodetele on kehtestatud vanusepiirang. Kindlasti tuletame selle sündmuse valguses meelde seda ka pürotehniliste toodete müüjatele, et vanusepiirangutest tuleks kinni pidada ning mitte müüa tooteid lastele, kellel puuduvat oskused toodete kasutamiseks ja ka ohutunne.


Teo toimepanemises kahtlustatakse sama kooli 15-aastast noormeest. Juhtumi asjaolud on väljaselgitamisel ja sellega tegeleb edasi politsei.

Lendu läinud rakett ei jää kunagi taevasse, vaid tuleb alla ja mõnikord võib ka tulekahju põhjustada. Veenduge, et:
• Ilutulestiku tegemiseks on valitud ohutu koht. Arvestama peab kaugusega nii inimestest kui ka hoonetest. Kindlasti ei tohiks rakette süüdata majade vahel ning vahetus läheduses, rakett suunata ohutus suunas;
• Pürotehnilised tooted tuleb tulekindlal alusel kindlalt fikseerida, et pärast süütamist ei kalduks nad kõrvale;
• Süütenööri süütab üks inimene ning teised peaksid olema ohutus kauguses;
• Pürotehniline toode on ohtlik ning võib tekitada kehavigastusi ning põletusi;
• Alati tuleb läbi lugeda tootega kaasas olev ohutusjuhend;
• Veenduge, et teie rõdudel ei oleks tuleohtlikku prahti, mis põleva raketiga kokkupuutel kergesti süttida võib.

Pürotehnilise toote ostmisel ja kasutamisel tuleb tähelepanu pöörata järgnevale:
• Pürotehnilist toodet osta ainult selleks vastavat luba omavast müügikohast. Ära osta tooteid turult või suvaliselt isikult tänaval;
• Tooteid hoia kuivas, ohutus ja lastele kättesaamatus kohas;
• Kontrolli enne toote kasutamist, et sellel poleks mehaanilisi vigastusi, vigastatud toode tagasta müüjale;
• Vali toote kasutamiseks õige aeg ja koht, arvestades nii öörahu, ilmastikuolude kui toote ohutu kaugusega inimestest, hoonetest ja sõidukitest;
• Ära kasuta tooteid alkoholijoobes;
• Ära viska toodet tulekoldesse ega inimeste või loomade suunas;
• Kasuta toodet üksnes kasutusjuhendis ettenähtud viisil (ohumaa, süütamise viis, vanusepiirang);
• Ilutulestiku tegemisel ära hoia toodet käes ega kummardu selle kohale;
• Kui toode ei rakendu, oota vähemalt 10-15 minutit enne selle üles korjamist. Ära jäta sellist toodet vedelema ega viska prügikasti, vaid tagasta müüjale.