Osale kriisivalmisoleku uuringul

Hea Päästeameti töötaja, hea kolleeg!

Ajalugu on näidanud, et kõik, mida me Päästeametis koos oleme ette võtnud, on toonud ühiskonnale kaasa väga suure positiivse mõju. Peamised edulood on seotud tules ja vees hukkunute arvu vähendamisega, kus tänu meie ühisele pingutusele jääb igal aastal ellu üle 100 inimese rohkem kui 10 aastat tagasi. Meie tegevusel on selgelt mõõdetav mõju, mida kinnitavad ka uuringud – Päästeametit usaldab 95% Eesti elanikkonnast.

Aga me soovime, et meie ühiskond oleks veelgi turvalisem. Sellega seoses on Päästeamet üheks oma uueks tegevussuunaks võtmas ühiskonna vastupanuvõime suurendamise erinevatele hädaolukordadele, mille üheks alustalaks on päästetöötajate endi valmisolek kriisisituatsioonideks. Selleks, et teada saada, milline on meie sisene valmisolek elanikkonnakaitseks, viime koostöös Eesti Uuringukeskus OÜ-ga läbi küsitluse meie kõigi ühtse päästevõrgustiku liikmete, nii kutseliste- kui vabatahtlike seas.

Küsitlusele saab vastata veebis nii eesti kui ka vene keeles ning sellele vastamine võtab aega 10-15 minutit. 

Ankeet asub siin.

Uuringu kontaktisikuks on Eesti Uuringukeskus OÜ projektijuht Pille Hillep, tel 53320008.

Teie vastused on olulised Päästeameti kujunemisel usaldusväärseks elanikkonnakaitse asutuseks.

Jätkuvale heale koostööle lootma jäädes!

Tauno Suurkivi
põhivaldkond
peadirektori asetäitja