Pääste, politsei ja kiirabi: märka alarmsõidukit ja lase abi läbi!

Pääste, politsei ja kiirabi juhivad koos Transpordiametiga oktoobris liiklejate tähelepanu sellele, et alarmsõidukid vajavad liikluses nii kaasjuhtide kui ka jalakäijate abi. Kui märkate lähenemas vilkuritega alarmsõidukit, siis laske abi läbi, sest selle sõiduki kiirest ja ohutust kohale jõudmisest võib sõltuda kellegi elu, tervis või ohutus.

Päästeamet, politsei ja kiirabi reageerivad ööpäeva jooksul ligikaudu 750 väljakutsele üle kogu Eesti. Igal aastal juhtub alarmsõidukitega ligi 185 liiklusõnnetust, mis on tingitud erinevatest asjaoludest. Mõnikord saavad reageerivale alarmsõidukile saatuslikuks rasked ilmastikuolud, kuid harvad pole ka olukorrad, kus liiklusõnnetus juhtub kaasliiklejate vähese tähelepanelikkuse tõttu. Operatiivsõidukiga juhtunud õnnetusel on enamasti rasked tagajärjed – abivajaja rolli võivad sattuda päästjad, kiirabitöötajad või politseinikud ning need, kellele tegelikult appi kiirustati, peavad abi saabumist ootama kauem.

„Väljakutsele reageeriva üksuse jaoks on arvel iga sekund – sõiduki sisse lülitatud alarm näitab, et reageeritakse sündmusele, kus keegi on hädas ning tema elu või vara vajab kiiret abi. Seetõttu on oluline, et sellega arvestaksid ka kaasliiklejad – nii sõidukijuhid kui ka jalakäijad,“ selgitas Päästeameti päästetöö osakonna valmisoleku talituse juhataja Leho Lemsalu. „Paraku tuleb ette olukordi, kui alarmsõidukile ei anta teed ega vabastata piisavalt kiiresti sõidurada. Sellega kaotab väljakutsele kiirustav meeskond väärtuslikku aega ning nii mõnigi sündmus võib võtta veelgi tõsisemaid pöördeid,“ lisas Lemsalu.

Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse välijuht Villu Küttner ütles, et alarmsõidukitega peavad arvestama ka jalakäijad ning ratturid. „Alarmsõidukid lähenevad oodatust palju kiiremini ning seepärast on kergliiklejatel väga oluline tõsta oma pilk ning jälgida liikluses toimuvat. Paraku võib lähenev alarmsõiduk kuulmata jääda, kui kõrvus mängib klappidest kostev vali muusika. Seepärast tuleb iga kord enne tee ületamist veenduda ohutuses. Jalakäijad peavad samuti alarmi andva pääste-, politsei- või kiirabisõiduki läbi laskma, sest ka kõigest paarisekundilisest viivitusest võib sõltuda kellegi elu või ohutus. Liiklejad, kes sinist vilkurit märgates meile teed annavad, on ise samuti tõelised abiandjad!“ lisas Küttner.

Selleks, et abi jõuaks vajajateni õigel ajal ning abi andjad ei muutuks abivajajaks, saab oma panuse anda igaüks. Jalakäija või kergliiklejana veendu, et tee ületamine on ohutu – vaata paremale ja vasakule, veendu ohutuses ning eemalda kõrvaklapid, et kuulda liikluses toimuvat. Kui ka fooris põleb tee ületamist lubav roheline tuli, anna eesõigus alarmsõidukile. Mootorsõidukijuhina järgi hoolikalt liikluses toimuivat ning lase sündmusele reageeriv alarmsõiduk mööda – selleks lülita sisse suunatuli, veendu manöövri ohutuses ning vabasta sõidurada, et lasta väljakutsele reageeriv sõiduk mööda.