Päästeamet: 5.-9. märtsini kontrollivad Päästeameti ohutusjärelevalve inspektorid tuleohutust hoolekandeasutustes

5.-9. märtsini kontrollivad Päästeameti ohutusjärelevalve inspektorid tuleohutust hoolekandeasutustes. Hoolekandeasutuste alla kuuluvad üldhooldekodud, erihooldekodud, asenduskodud, varjupaigad, sotsiaalse rehabilitatsiooni keskused, koolkodud, tugikodud, noortekodud ja päevakeskused, kokku on Eestis umbes 350 hoolekandeasutust.

„Reidide käigus kontrollitakse, kas tuleohutuspaigaldised on töökorras, kas evakuatsiooniteed ja –pääsud vastavad nõuetele, ehk kas koridorid ja väljapääsud on kergesti läbitavad ja põlevmaterjalidest puhtad,“ kirjeldab Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juhataja kohusetäitja Tagne Tähe. „Varasemad kontrollkäigud on ühe probleemina näiteks välja toonud, et tuletõkkeuksi hoitakse ratastoolide või muude liikumisvahenditega liikumise hõlbustamise eesmärgil lahti. Tulekahjuolukorras on elude päästmiseks ja inimeste evakueerimiseks oluline võita aega ning kasu on vaid kinni olevatest tuletõkkeustest, mis takistavad tule ja suitsu levikut majas,“ lisab Tähe.

Viimastel aastatel on hoolekandeasutustes olnud umbes 10 tulekahju aastas. Eesti lähiajaloo rängim hoolekandeasutuse põleng toimus 7 aastat tagasi. 20. veebruaril 2011. aastal hukkus Haapsalu Lastekodus toimunud põlengu tagajärjel kolm tüdrukut, viis 7–16-aastast poissi ja kaks 20–21-aastast hooldusalust.

Kui veel 8 aastat tagasi oli ligemale 40% hoolekande- ja raviasutustest probleeme tuleohutusega, siis täna saab tõdeda, et olukord on paranenud. Tublisti on aidanud Eesti hoolekandeasutuste tuleohutusalast olukorda parandada Eesti-Šveitsi koostööprogrammist rahastatav projekt. Päästeamet on koostööprojekti abil viimaste aastate jooksul hooldekodudele jaganud raskesti süttivaid madratseid. Lisaks on võimalik kõigil hoolekandeasutuste töötajatel läbida ka tuleohutuskoolitust e-õppena http://www.tuleohutuskoolitus.ee veebilehel. Veel on tänu Eesti-Šveitsi koostööprogrammile paljudes hooldekodudes olemas evakuatsiooni abivahenditena päästelohistid, mille abiga saab üks inimene evakueerida liikumatuid patsiente ohutusse kohta ka näiteks treppe kasutades. Paljud põlengute põhjused hoolekandeasutustes on olnudki sellised, mida on väga keeruline ennetada, seetõttu ongi võtmekohaks nendes asutustes tulekahju kiire avastamine ja personali oskuslik tegutsemine.