Päästeamet: 50% kontrollitud haridusasutustest ei vastanud tuleohutusnõuetele

Päästeameti möödunud nädala reid 242 haridusasutusse tuvastas tuleohutusnõuete rikkumised pooltel juhtudel.

Ohutusjärelevalve osakonna juhataja Tagne Tähe sõnul on suurimaks probleemiks haridusasutustes jätkuvalt tuletõkkeuste avatud asendis hoidmine ning evakuatsiooniteede läbimatus. „Enamjaolt on hoonetes tuleohutuse tagamiseks kõik vajalik olemas, kuid tehtud investeeringud muudab kasutuks see, et ohutuse tagamiseks mõeldud vahenditel on hooldused tegemata või neid ei kasutata õigesti. Lausa veerandil kontrollitud hoonetest oli tuletõkkeustega probleeme: need olid kas puudu, avatud asendis või olid sulgurid lahti ühendatud. Sellele järgnesid võrdselt probleemid evakuatsiooniga ehk evakuatsioonitee vabana ja põlevmaterjalidest puhtana hoidmisega,“ ütles Tähe. „Haridusasutustes peab ohutus olema esmatähtis ning selle loomise nimel tuleb hoonete valdajatel, kohalikel omavalitsustel, Päästeametil ja lapsevanematel koostööd teha. Ohutu keskkonna loomiseks on igaühe panus oluline,“ lisas Tähe.

Päästeamet tuletab meelde, et tulekahju korral on elu ja vara päästmiseks ning inimeste evakueerimiseks oluline võita aega. Tulekahju varajaseks avastamiseks on kasu üksnes töökorras signalisatsioonisüsteemist ning tule ja suitsu leviku takistamisel on abi vaid suletud tuletõkkeustest. Tulekahju korral saavad esmapilgul ohutuna näivatest esemetest takistused, mis segavad kiiret väljapääsu, sestap tuleb hoida evakuatsiooniteed lihtsalt läbitavatena.

17. – 21. septembrini haridusasutuste kontrollkäike tehes kontrollisid inspektorid hoonete tuleohutusalast seisukorda: tulekahju avastamise seadmeid, võimalikke tulekahjuriske ja evakuatsiooniteid ning nende läbitavust. Tegu oli Päästeameti selle aasta esimese kontrollkäiguga haridusasutustesse. Aasta esimeses pooles käidi kortermajades ja hoolekandeasutustes. Aasta teises pooles on plaanis kontrollkäigud kaubanduskeskustesse ja kortermajadesse.