Päästeamet alustab taas lõkkepatrullidega

Alates tänasest kehtib Eestis tuleohtlik aeg ning arvestades, et ilm on kevadiselt soe, alustab Päästeamet üle riigi lõkkepatrullidega. Lõkkepatrullide eesmärk on nõustada inimesi, kuidas tuleohtlikul ajal ohutult lõket teha ja grillida, et seeläbi võimalikke õnnetusi vältida. Samuti teavitavad päästjad inimesi avalikus ruumis viibimise piirangutest.

„Ilus kuiv ilm meelitab inimesi loodusesse, aga paneme südamele, et hooletul grillimisel või lõkketegemisel võivad olla väga tõsised tagajärjed. Samuti tuletame inimestele meelde, et õues viibides tuleb piirduda kas ainult oma kaaslase või lähima perekonna seltskonnaga ning hoida teiste inimestega vähemalt kaks meetrit vahet,“ sõnas Päästeameti vastutav korrapidaja Toomas Kääparin.

Alates tänasest kehtib Eestis tuleohtlik aeg, mille ajal võib looduses tuld teha ainult selleks ettenähtud kohas. Lõkke tegemisel nii looduses kui ka koduaias tuleb järgida tuleohutusnõudeid ning tutvuda ka kohaliku omavalitsuse eeskirjadega lõkke tegemise kohta, mis võib seada lisapiiranguid. Lõket tohib teha vaid vaikse tuulega, jälgides tuule suunda, et tule tegemisel või grillimisel ei lendaks sädemed hoonetele, metsale, või muule põlevmaterjalile. Kindlasti võiks alati käepärast hoida esmased tulekustutusvahendid, näiteks ämbrit vee või liivaga.

Lahtist tuld ei tohi kunagi jätta järelevalveta, sel tuleb lasta lõpuni põleda, kustutada liiva või veega. Samuti tuleb olla ettevaatlik, et lõkkest ei süttiks kulu. Kulupõletamine on Eestis aastaringselt keelatud! Viimasel kahel nädalal on Eestis olnud juba 65 metsa- ja maastikupõlengut, millest mõned on olnud ulatuslikud.

Päästeamet soovitab seoses koroonaviiruse tõkestamiseks seotud piirangutega igasugused ühised koosviibimised praegu edasi lükata ning värskesse õhku minnes piirduda jalutuskäikudega kas üksi, kahekesi või vaid kõige lähemas pereringis, hoides teiste inimestega vähemalt kahemeetrist vahet.