Päästeamet avab taotlusvooru KOV-ide riigikaitselise kriisivalmiduse suurendamiseks

Alates 7. aprillist avaneb taotlusvoor, mille eesmärgiks on evakuatsioonikohtade toimepidevuse tõstmine eelkõige Lääne- ja Kesk-Eesti omavalitsustes.

Päästeameti kriisivalmiduse nõunik Terje Lillo sõnul on KOV-idele suunatud taotlusvoor hea võimalus muuta omavalitsustes asuvad evakuatsioonikohad ja kerksuskeskused toimepidevamaks.
„Lisaks annab projekt võimaluse soetada evakuatsioonikohtadesse esmatarbevahendeid ning laiemas plaanis on meetme eesmärk, et omavalitsuste kriisivalmidus paraneks ka riigikaitselise kriisi korral, “ lisab Lillo.

Projekti raames toetatakse mobiilsete generaatorite soetamist, mis annab omavalitsusele võimaluse vastavalt vajadusele muuta generaatorite asukohta ja kasutada neid evakuatsioonikohtades. Toetatavad tegevused on veel ulatusliku evakuatsiooni läbiviimiseks vajaliku soetamine: välivoodi, madrats, magamiskott, spordisaali põrandakate, välikäimla, pikendusjuhe, kuumaveekatel, veekeedukann, mikrolaineahi, gaasipliit ja toidutermos. Samuti evakuatsioonikohas või kerksuskeskuses generaatori ühendamise valmiduse loomine.

Mobiilsete generaatorite soetamist ja ulatusliku evakuatsiooni ettevalmistamisega seonduvaid soetusi saavad taotleda vaid nimetatud KOV üksused: Haapsalu linn, Hiiumaa vald, Häädemeeste vald, Kehtna vald, Kiili vald, Kohila vald, Kose vald, Lääne-Nigula vald, Lääneranna vald, Mulgi vald, Märjamaa vald, Paide linn, Põhja-Pärnumaa vald, Põhja-Sakala vald, Pärnu linn, Rapla vald, Saarde vald, Saaremaa vald, Saku vald, Saue vald, Tori vald, Türi vald, Viljandi linn ja Viljandi vald. Lisaks on võimalik projekte esitada kõigil omavalitsusüksustel generaatorite ühendamise valmiduse loomiseks hoonetele, kus asuvad nende evakuatsioonikohad ja kerksuskeskused. Abikõlbulikeks kuludeks loeme ehitusprojekti koostamist (kui on vajalik ja taotluses põhjendatud) kuni elektritööde teostamiseni eelpool nimetatud hoonetele.

Iga taotleja (KOV) saab esitada ühe taotluse, mis võib sisaldada erinevaid tegevusi ja soetusi, arvestades eelpool nimetatud nõudeid ja erisusi taotlejale.
Taotlusvooru eelarve on 1 172 230 eurot. Maksimaalne toetus projekti kohta on 50 000 eurot. Toetuse saamiseks tuleb esitada nõuetekohane taotlus ja projekti eelarve kulud tegevuste lõikes e-kirja teel aadressile .... Taotlusi saab esitada kuni 10.05.2024. Projektid peavad tehtud olema 31. detsembriks 2024. Abikõlblikkuse perioodi ei saa pikendada.

Täpsem informatsioon ja taotlemiseks vajaminevad dokumendid asuvad siin: https://www.rescue.ee/et/kov-riigikaitselise-kriisivalmiduse-suurendamise-taotlusvoor

Toetuse saajate piirang tuleneb riigikaitselisest vajadusest ning vajadusest viia läbi ulatuslik evakuatsioon riiki tabanud sõjalise rünnaku või tuvastatud rünnaku vahetu ohu korral. Lähtuvalt kavatsusest ja võimalikest tegevusstsenaariumitest langeb evakueeritavate vastuvõtmisel põhirõhk just Lääne- ja Kesk Eesti ning Harjumaa teatud piirkonna omavalitsusüksustele. Saaremaa ja Hiiumaa peavad olema võimelised tagama enda elanikkonnale toimepidevust koha peal, kuna nendest piirkondadest evakuatsioon võib olla raskendatud. Sellest tulenevalt on toetusmeetme prioriteediks toimepidevuse tõstmine eelkõige nendes omavalitsusüksustes.

Kerksuskeskus on välistest teenusepakkujatest (elekter, küte jne) sõltumatu hoone, mille katkematu ning jätkusuutlik toimimine on tagatud lokaalsete süsteemide kaudu. Loodud on võimalused inimestele abi, nõu ja info andmiseks, varjumiseks ning ajutiseks ümberasumiseks hädaolukordades ja ähvardavate ohtude korral.