Päästeamet harjutab koos kaitseväega sõjalises olukorras tegutsemist

Suurõppuse Kevadtorm käigus harjutab päästeamet tsiviilisikute ulatuslikku evakueerimist ohustatud piirkonnast ning ründedrooni rünnaku tulemusel põlema süttinud ohtliku ettevõtte kustutamist. Koos kaitseväe ja häirekeskusega mängitakse läbi ohusireenide käivitamise protseduur.

Päästeameti peadirektori Margo Klaose sõnul on Päästeameti roll sõjalises olukorras tagada tsiviilisikute turvalisus ja kaitse. „Päästeamet on elanikkonnakaitse juhtasutus, seetõttu harjutame suurõppusel Kevadtorm kolme päeva jooksul sõjaaegseid tegevusi - ulatuslikku evakuatsiooni, tulekahju kustutamist ohtlikus ettevõttes ning ohusireenide käivitamist.” Lisaks päästeameti enda tegevuste läbi mängimisele viimistletakse koostööd partneritega ning harjutatakse kaitseväega koordinatsiooni. “Sõjaolukorras on väga tähtis roll ka omavalitsustel, mistõttu kaasuvad sellele õppusele ka Pärnu linn ja Saarde vald, kes harjutavad oma osa ulatusliku evakuatsiooni korraldamises,” ütles Klaos.

Evakuatsiooni harjutus viiakse läbi teisipäeval, 14. mail Kilingi-Nõmmel ja Paikusel. Evakueeritavaid mängivad vabatahtlikud rollimängijad ning harjutatakse transpordi- ja kogunemispunkti käivitamist ja tööd. „Evakuatsiooni korraldamine on väga mahukas logistiline operatsioon ning selle sujumiseks on äärmiselt vajalik selle detailne harjutamine ja tegevusliinide paika panemine,“ ütles peadirektor. Ulatuslikuks evakuatsiooniks valmistumine ning selle läbi viimise korraldamine on päästeameti ülesanne alates 1. jaanuarist 2022.

"Kõik, mida Eesti kaitsevägi koos liitlastega igapäevaselt, kaasaarvutud siin õppusel teeb, on selleks, et kaitsta Eesti rahvast. Selles osas on väga märkimisväärne ja tähtis roll ka kohalikul omavalitsusel, politseil ja päästeametil, et võimaldada meil inimesi kaitsta," ütles kaitseväe juhataja asetäitja brigaadikindral Andrus Merilo. "Harjutused on väga hästi ühendatud õppusega Kevadtorm – sõjalised tegevused reaalselt siin alas õppuste formaadis toimuvad ja see loob keskkonna, kus saab ka paremini harjutada evakuatsiooni surve tingimustes."

Päästjate roll sõja ajal ei muutu ning päästetöid tehakse igas olukorras edasi. Koostöös Makroflexi tehasega harjutavad Pärnumaa päästjad kolmapäeval, 15. mail ohtliku tehasepõlengu kustutamist ning ohust teavitamiseks käivitatakse tehase sireenid. Seoses õppusega võib piirkonnas märgata ka rohkem erisõidukeid.

Neljapäeval, 16. mail harjutavad päästeamet, kaitsevägi ja häirekeskus ohusireenide käivitamist. Ohusireenid käivituvad Pärnu linnas kolmes eri kohas kell 11 ning kestavad kuni 5 minutit. Koos sireenide käivitumisega saavad elanikud ka SMSi ehk EE-ALARMi õppuse teatega. Elanikud sellele reageerima ei pea. Niisugune reaalse protsessi läbi mängimine võimaldab harjutada kaitseväe ja päästeameti koostööd olukorras, kus kaitsevägi peab kiiresti suutma elanikke õhust või mujalt saabuvast ohust teavitada. Margo Klaose sõnul toetub ohuteavituse harjutamine Ukraina sõja kogemusele.

Kevadtorm on kaitseväe aasta suurim õppus, mida juhib Eesti diviis. Õppuse käigus harjutatakse nii sõjaliste operatsioonide planeerimist ja elluviimist kui ka tõhustatakse koostööd Eesti ja liitlasriikide üksuste vahel.