Päästeamet harjutas koostööpartneritega valmisolekut ekstreemseteks ilmastikuoludeks

Täna harjutasid Päästeamet ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium koos partnerasutustega valmisolekut ekstreemseteks ilmastikuoludeks, kui katkeda võivad elutähtsad teenused ning korraga võib erinevate hädade tõttu vajada abi väga palju inimesi.

Õppuse stsenaariumi kohaselt tabas Lääne-Eesti saari ja mandriosa üleujutus, mis tungis rannikuala piirkondades tänavatele ning ujutas üle mitmed mereäärsetel aladel asuvad elumajad. Tormi tõttu katkesid mitmes paigus sideteenused ja elektriühendus, seiskus praamiliiklus ning kohati muutusid riigiteed rohkete tormimurdude tõttu läbimatuks.

„Õnneks pole Eestit tabanud tormid seni nii keerulist stsenaariumit kaasa toonud, küll aga mäletame veel 2005. aasta jaanuaritormi, mis tõi kaasa üleujutusi ning paljude inimeste jaoks oluliste teenuste katkemise. Fakt on see, et suuremate tormide puhul on abivajajaid korraga väga palju ning mured, mis elanikke ühtäkki tabavad, on väga eripalgelised. Abi saabumine võtab abivajajate rohkuse ja keeruliste olude tõttu aga tavapärasest rohkem aega. Seetõttu on oluline, et harjutaksime koostööpartneritega läbi ka väga keerulised stsenaariumid, et leida üles parandamist vajavad kohad ning suurendada kindlustunnet, et saame olukorra lahendamisega hästi hakkama ja inimesi kriisis aidata ka siis, kui mõni ekstreemsem stsenaarium peaks kunagi reaalsuseks saama,“ ütles Päästeameti hädaolukorraks valmisoleku osakonna juhataja Tuuli Räim.

„Õppuse käigus saime läbi harjutada tegevus- ja kommunikatsiooniahelad, mis kriisi lahendamisega käivituvad. Kriisi puhul on ülimalt oluline, et kõik osapooled teaksid ja tajuksid oma rolli olukorra lahendamisel ning oskaksid vastavalt sellele kiirelt reageerida. Nii saab kriis lahendatud võimalikult operatiivselt ning võimalikult väikeste kahjudega,“ lisas Tuuli Räim.

Õppus kestis kogu päeva vältel ning stsenaariumis kirjeldatud olukord muutus tund-tunnilt drastilisemaks. Kõik õppusel osalejad pidid kohanduma tavapärasest sootuks erineva töörütmiga, samuti tuli orienteeruda kiirelt muutuvas infoväljas.

Suurel ühendõppusel osalesid lisaks Päästeametile kohalikud omavalitsused, Politsei- ja Piirivalveamet, Kaitseliit, Terviseamet, Sotsiaalkindlustusamet, Riigikantselei, Siseministeerium, Häirekeskus, SMIT, Riigi Ilmateenistus, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Transpordiamet, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, Eesti Varude Keskus, Elektrilevi, Enefit Connect, Tele2, Elisa ja Telia.