Päästeamet ja Hiiumaa ootavad masuudireostuse koristamiseks abikäsi

19. mail avastati Vormsi ja 22. mail Hiiumaa rannikutelt raskekütte õli, ehk masuut. Reostust on tuvastatud Vormsi saare põhja- ja läänerannikul ca 20 kilomeetri pikkusel lõigul ning samuti ümbritsevatel laidudel. Hiiumaa rannikul on reostus tuvastatud kirde- ja põhjarannikul ca 50 kilomeetri pikkusel lõigul.

Lääne päästekeskuses käivitati sündmuse lahendamiseks regionaalne staap, mis koordineerib rannikureostuse likvideerimise töid ning riigiasutuste omavahelist suhtlemist ja vabatahtlike tööd. Staabi juhi Vaiko Vatsfeldi sõnul on lisaks regionaalsele staabile loodud ka piirkondlikud staabid nii Hiiumaale kui Vormsile. „Reostuse korjega on seotud kõik Hiiumaa ja Vormsi kutselised ja vabatahtlikud päästekomandod ning kaasatud on päästeameti õlitõrje eritehnika ja varustus. Kohapeal juhib päästetöid Hiiumaa päästepiirkonna juht ja Vormsil päästekomando pealik.“ Päästeamet on taganud korjetöödeks nii varustuse, kui vahendid.

Staabijuhi Vaiko Vatsfeldi sõnul on koristustöödega suudetud Hiiumaal puhastada nüüdseks umbes 10 kilomeetrine ala ning Vormsil, kus omavalitsus on alates eelmisest kolmapäevast koristustöödega tegelenud, on puhastatud umbes 15 kilomeetrine ala. „Vormsi saare ümbert saab põhiline reostus koristatud tõenäoliselt selle nädala lõpuks. Hiiumaal on piirkond oluliselt suurem ja raskesti ligipääsetavam. Kuigi omavalitsus on tegelenud olukorraga väga operatiivselt, oodatakse siiski appi vabatahtlikke, kes saaksid panustada Hiiumaa puhastamisse.“ Kui rannikuala on võimalik koristada jalgsi, siis mõlema saare juures olevate laidude puhastamine on oluliselt keerulisem raskesti juurdepääsetavuse tõttu. „Laidude reostuskorje operatsiooni planeerib Keskkonnaamet ja Politsei- ja Piirivalveamet,“ selgitas Vatsfeld.

Prioriteetsed on suursaarte rannikualade puhastamine, kus on avalikud rannad, karjatatavad alad ning lindude pesitsemisalad. „Päästeamet koos teiste ametkondadega seirab masuudireostuse liikumist ning reostuskorjet reguleeritakse vastavalt olukorra muutumisele,“ ütles staabijuht.

Masuudireostuse likvideerimiseks planeeritakse laupäevaks, 28. maiks suuremahulisi koristustalguid, kuhu on oodatud vabatahtlikud. Staabijuhi sõnul planeeritakse laupäeval, 28. mail puhastada 16 kilomeetrine rannaala ning seda teostatakse kuues erinevas töölõigus. Saarele oodatakse vabatahtlikke kell 06.30 Rohukülast väljuva praamiga. Sõiduvahendid tuleks jätta Rohuküla sadamasse ja minna jalgsi praamile – Heltermaa sadamast toimub organiseeritud transport erinevatesse piirkondadesse. Tagasi saavad vabatahtlikud liikuda kell 20.30 väljuva praamiga. Kõikidele osalejatele tagatakse kerge lõuna ning vajaminevad töövahendid. Päästeamet palub oma osalemine kindlasti registreerida. Link on leitav Päästeameti veebilehelt ning Facebookist. Pärast registreerimist võetakse osalejatega ühendust.

Elanikele on erinevatele küsimustele vastuste leidmiseks käivitatud kriisiinfotelefon 1247, kust saab käitumisjuhiseid ning täpsustatud infot olukorraga seotud küsimuste kohta. Lisaks saab sellel telefonil anda teada, kui olete masuudireostuse leidnud – see aitab kaardistada uusi reostunud alasid ning juba puhastatud alasid. Masuudireostuse avastamisel ei tohi seda paljaste kätega puutuda ning lemmikloomad tuleb reostunud kohast eemal hoida, kuna masuut on eelkõige ohtlik just loomadele ja lindudele.

Käitumisjuhised ja soovitused elanikule:

 • Kuna tegemist on ohtlike ainetega ja töötatakse keerulistes tingimustes, siis oodatakse vabatahtlikeks hea tervise juures olevaid inimesi.
 • Alaealistel ja rasedatel soovitame naftareostuskorjetöödel mitte osaleda.
 • Kui lapsed kaasa tulevad, on nad vanemlikul vastutusel.
 • Lemmikloomad tuleb reostunud kohast eemal hoida, kuna masuut on eelkõige ohtlik just loomadele ja lindudele.
 • Enne koristustööle asumist, tee selgeks ohutud töövõtted ning selgita välja võimalikud ohud.
 • Masuudireostuse avastamisel ei tohi seda paljaste kätega puutuda.
 • Korjetöödel kasuta vastavat kaitseriietust ja kaitsejalanõusid.
 • Väldi reostuse laialikandmist reostunud rannaalalt puhtale alale.
 • Nahaga kokkupuutel pesta see võimalikult kiiresti vee ja seebiga.
 • Silma sattunud naftaosakesed uhtuda ära puhta veega.
 • Masuudiga määrdunud kätega mitte süüa ega suitsetada.
 • Kui esineb lõhnataju kadumist, silmade ärritust, peapööritust, peavalu vms, siis tuleb koristustööd lõpetada ning reostusalast eemale minna.
 • Korjetöid teostatakse valgel ajal, pimedusega suurenevad ohud ja õnnetuste juhtumise võimalus.
 • Koristatud aladest anna teada infotelefonil 1247.