Päästeamet keskendub Läänemeremaade Nõukogu eesistujana elanikkonnakaitsele

Eesti võtab 1. juulist aastaks ajaks üle Läänemeremaade Nõukogu eesistuja rolli ning keskendub turvalisuse suurendamisele ja jätkusuutlikkuse tagamisele Läänemere piirkonnas, samuti Ukraina kaasamisele regiooni tegevustesse. Päästeameti prioriteedid eesistumise aastal on inimeste kriisiteadlikkuse kasvatamine, ohuteavitus ning ulatuslik evakuatsioon ja varjumine.

Eesistumise eesmärk on tugevdada Läänemere ääres asuvate riikide koostööd elanikkonnakaitse valdkondades. Päästeameti peadirektor Margo Klaose sõnul on meile kõige olulisem teiste kogemustest õppimine ja enda omade jagamine. „Eesti jaoks on elanikkonnakaitse võimekuste loomine viimastel aastatel uus valdkond ja teame, et teistel riikidel on paljudes valdkondades kogunenud oluliselt rohkem kogemusi. Näiteks sireenivõrgustiku arendamisel ja ulatusliku evakuatsiooni läbiviimisel. Võib-olla saame aga enim õppida üksteise ebaõnnestumistest,“ ütles Klaos ning lisas, et selleks on Päästeamet aasta jooksul planeerinud erinevaid seminare ja ekspertkohtumisi, kus riigid saavad üksteiselt tarkusi omandada.

Aasta jooksul toimuvate kohtumistel otsitakse vastuseid küsimustele, kuidas oleksid inimesed kriisideks tegelikult ka valmis, kuidas suurendada kogukondade riski- ja ohutundlikkust, kuidas arendada ohuteavitust, kuidas kasvatada ulatusliku evakuatsiooni valmidust ja teadlikkust varjumisest. Samuti, kuidas kaasata vabatahtlikke, sealhulgas noori ja partnerasutusi.

„Neile küsimustele otsivad vastuseid kõik Läänemere-äärsed riigid. Sellises olukorras, milles Euroopa ja kogu maailm praegu on, on kõige mõistlikum töötada ühise rindena ka elanikkonnakaitse planeerimises, et oskaksime olla üksteisele toeks nii enne kriise kui ka kriiside ajal. Keerulises julgeolekuolukorras on regiooni elanikkonnakaitse asutuste koostöö olulise tähtsusega.“

Päästeamet osaleb Läänemere koostöös elanikkonnakaitse võrgustiku kaudu. Võrgustiku tööd juhib eesistuja riik ning toetab Läänemeremaade Nõukogu sekretariaat. Läänemeremaade Nõukokku kuuluvad lisaks Eestile Soome, Saksamaa, Island, Läti, Leedu, Norra, Poola, Taani ja Rootsi.

Eesti on Läänemeremaade Nõukogu eesistuja 1. juulist 2024 kuni 30. juunini 2025. Eelmine eesistuja oli Soome. Eelmine kord oli Eesti Läänemeremaade Nõukogu eesistuja aastatel 2014–2015.