Päästeamet kogus sadamatest hulgaliselt aegunud merepürotehnikat

Päästeamet kogus kolmel aktsioonipäeval Põhja ja Lääne regioonide sadamatest kokku 185 signaalraketti, 180 säratuld, 12 suitsusignaali ning 13 liiniheitelaengut.

„Olime kolmel päeval väljas viies sadamas, kus arvasime olevat kõige rohkem meresõidukeid, millel on merepürotehnika kandmise kohustus. Tegime sellist kogumisaktsiooni esmakordselt ega osanud ette aimata, et kas meile üldse midagi tuuakse. Tulemus aga kinnitab meie eelaimdust, et aegunud merepürotehnika on laevaomanike jaoks probleem, sest neid pole kuhugi panna,“ selgitas Põhja-Eesti pommigrupi juht Raido Taalmann ja nentis, et vaatamata sellele, et inimesi, kes oma aegunud merepürotehnika Päästeametile loovutasid, oli vähe, toodi aegunud tooteid siiski märkimisväärselt palju.

Kõige vanemad raketid, mis kokku koguti, olid aastatest 1968 ja 1975. Aegunud pürotehnika võib kasutamisel käituda ettearvamatult ja olla seetõttu ohtlik nii kasutajale kui ka ümbrusele. „Heal juhul nad ei sütti üldse, aga halvemal juhul plahvatavad valel ajal, lendavad liiga madalale või vales suunas. Seetõttu on mõistlikum aegunud tooteid mitte kasutada, sest kindlust, et need töötavad ka reaalses ohuolukorras, ei ole,“ selgitas Taalmann.

Signaalrakettide ilutulestikuna kasutamine on keelatud ja selle laastavaid tagajärgi said kõik näha aastavahetusel, mil signaalraketist süttis Nurmiko aiandi kasvuhoone ning hävis ühe perefirma elutöö.

Nii ilutulestiku kui ka signaalrakettide temperatuur tõuseb kuni 2000 kraadini, kuid erinevus on selles, et ilutulestikuraketid põlevad ainult kuni kolm sekundit, signaalraketid 15–45 sekundit. Lisaks on signaalrakettide kest metallist, mis tähendab, et kui seda kuumutab 2000-kraadine leek, võib see maapinnale jõudes olla ülikõrge temperatuuriga ning süüdata maastiku või metsa.

Pürotehnika, nii nagu igasugune lõhkematerjal, on mõeldud kasutamiseks kindlates tingimustes ja ohutusreegleid järgides. Laeva ohutusvarustuses kasutatava punase signaalraketi ja muu sarnase värvusega raketi kasutamine merel ja rannikul ohuolukorrata on keelatud.