Päästeamet kontrollib hoolekandeasutuste tuleohutust

Sel nädalal kontrollib Päästeamet kogu Eestis hoolekandeasutustes tuleohutust. Eelmisel teisipäeval toimunud traagiline põleng Ida-Virumaal asuvas Männiku pansionaadis andis alust korraldada plaaniväline hoolekandeasutuste tuleohutusalane kontroll.


Päästeamet kontrollib hooldekodude tuleohutusnõuete täitmist iga aasta. Lisaks etteteatatud külastusele teeb Päästeamet ka pistelisi kontrolle, millest teada ei anta. Mullu oli nõuete täitmises veendumine pandeemia tõttu häiritud. Üheks kontrolli läbiviimise meetmeks oli ankeetide saatmine, kus hoolekandeasutustelt uuriti põhiliste tuleohutusnõuete puuduste kohta. Mitmed asutused tunnistasid, et nende tuleohutuspaigaldised on hooldamata, kuna koroonaviirus oli mõjutanud ka hooldusfirmade tegevust. Samuti tehti ka virtuaalseid nõustamisi. Etteteatamisega kontrollkäike tehti mullu nendesse hooldekodudesse, kus viirusekollet ei olnud.


Hoolekandeasutustes tuleb omanikul/valdajal tuleohutuse tagamiseks panustada rohkem, sest tulekahju korral sealsed elanikud ennast enamasti ise päästa ei suuda. „Tulekahju korral on evakuatsioon kriitilise tähtsusega, sest sellest sõltuvad inimelud. Seega keskendume reidi käigus tulekahju kiirele avastamisele ja evakuatsiooni tagamisele. See tähendab, et evakuatsiooniteed ja –pääsud peavad olema vabad, automaatne tulekahju-signalisatsioonisüsteem peab olema töökorras ja sisse lülitatud, tuletõkkeuksed peavad olema alati suletud ning personal peab olema teadlik, kuidas tulekahju korral tegutseda,“ ütleb ohutusjärelevalve osakonna juhataja Tagne Tähe. Pahatihti on öötundidel hooldekodudes vähe personali, see-eest elu ja surma küsimus on tulekahju kiire avastamine ja töötajate oskuslik tegutsemine.


2021. aasta 12. jaanuaril põles Ida-Virumaal Aa külas Männiku pansionaat, hukkus kolm inimest. 2011. aasta 20. veebruaril hukkus Haapsalu lastekodu põlengus kaheksa last ja kaks noort. Päästeamet kontrollib tuleohutusnõuete täitmist igapäevaselt. Süstemaatilised ja ette teatamata kontrollkäigud annavad tuleohutuse olukorrast realistliku ülevaate.
Hoolekande- ja tervishoiuasutuste tuleohutust käsitlev materjal on leitav SIIT.