Päästeamet kontrollib kahel järgneval nädalal koolides ja lasteaedades tuleohutust

Tänasest võtavad Päästeameti inspektorid kõikjal Eestis luubi alla tuleohutuse haridusasutustes. Eelkõige keskendutakse tulekahju varajasele avastamisele ning ohutule evakuatsioonile, mis on tuleohutuse vaatest esmatähtsad.

„Eelmise aasta reidi käigus tõdesime, et ohutusteadlikkuse osas on haridusasutustes olukord mõnevõrra paremaks muutunud, kuid kõige enam tekitab muret evakuatsiooni puudutavate nõuete täitmine,“ sõnab ohutusjärelevalve osakonna ekspert Heidi Mõttus. Lisaks olid koroonapandeemia tingimustes jäetud tegemata tulekahjuõppused, tuleohutuspaigaldised olid hooldamata ning probleeme oli ka tuletõkkeustega, mida hoiti avatud asendis. „Ka ettekirjutisi oleme viimasel aastal teinud kõige enam just nende teemadega seoses. Seega keskendume ka tänavu sellele, et tulekahju saaks kiirelt avastatud, evakuatsioon oleks tagatud ning tuletame meelde, et õppused saaksid kindlasti tehtud,“ selgitab Mõttus. Tulekahju korral tegutsemise ja evakuatsiooni õppust edasi lükata ei tohiks, vaid see tuleks kohandada vastavalt võimalustele ja epidemioloogilisele olukorrale riigis.

„Iga asutuse juhtkonna südameasi peab olema teha kõik endast olenev, et hoonetes pea igapäevaselt viibivad täiskasvanud ja lapsed oleksid ohu korral kaitstud ja hoonest takistusteta evakueeritud,“ rõhutab ekspert. Selleks tuleb koolitada kõik uued töötajad kohe tööle asumisel ning kord aastas läbi viia tulekahju korral tegutsemise ja evakuatsiooni õppus kõigile töötajatele. Kiire evakuatsiooni tagavad korras ja õigeaegselt märku andev tulekahjusignalisatsioonisüsteem, töötajate oskuslik tegutsemine, töökorras ja pädeva isiku hooldatud evakuatsioonivalgustus ning liikumist takistavate esemete ja põlevmaterjali puudumine väljumis- ja evakuatsiooniteedel. Kui on vajadus klassiruume seestpoolt lukustada, tuleb klassiruumide ustele paigaldada lukusüsteem (n-ö libliklukk), mis võimaldab ust seestpoolt võtmeta nii lukustada kui ka avada. „Reeglite järgimine aitab kaitsta inimeste elu, tervist ning vara,“ sõnab Mõttus.

Eestis on ligi 500 koolieelset asutust, 527 üldhariduskooli, 32 kutseõppeasutust, 18 kõrgkooli ning üle 900 huvikooli. Igal aastal leiab Eesti haridusasutustes aset keskmiselt üheksa tulekahju. 1995. aastal toimus traagiline õnnetus Saaremaal, kus hukkus põlengu tõttu kaks õpilast. Päästeamet kontrollib tuleohutusnõuete täitmist igapäevaselt, kuid lisaks tehakse eelmisest aastast reididena kontrollkäike kogu Eestis. Süstemaatilised kontrollkäigud annavad tuleohutuse olukorrast realistlikuma ülevaate.