Päästeamet kontrollib laulu- ja tantsupeoliste majutuskohtades tuleohutust

Päästeameti inspektorid kontrollivad sel nädalal tuleohutust 47 koolimajas, kuhu majutatakse enam kui 40 000 laulu- ja tantsupeolist.

Kokku on kasutusel 20 maja, kus seitse ööd veedavad tantsupeolised ning 27 maja, kus kaheks-kolmeks ööks peatuvad laulupeolised, keskmiselt ööbib ühes koolimajas 450 peolist.

„Inimesi ööbib ühes kohas palju ning hooned on paljudele võõrad, kuid tulekahju tekkides peab olema kõigile selge, kuidas võimalikult kiiresti ja ohutult majast välja saab. Seetõttu käibki Päästeamet kõik majad läbi, et vaadata üle kõik tuleohutuse seisukohast olulised sõlmpunktid – tulekahju avastamise ja teavitamise süsteemid peavad olema töökorras, samuti peavad toimima kõik evakuatsiooniks vajalikud uksed ning valgustused,“ selgitas Päästeameti Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo nõunik Ants Aguraiuja.

Kuna majutamine vajab vaba põrandapinda, siis tõstetakse ringi ka mööblit. Aguraiuja sõnul on siinkohal oluline silmas pidada, et mööblit ei ladustataks evakuatsiooniteedele, sest kui on vaja ohuolukorras ja kiirelt välja saada, osutuvad lauad ja toolid takistuseks.

„Tähelepanu tuleb pöörata evakuatsiooniteedele ning sellele, kuidas võimaliku ohu korral kiirelt ja turvaliselt majast välja saab. Koolides turvalisust tagavate inimeste ülesanne on veenduda, et kooli personalilt saadakse piisav selgitus selle kohta, kuidas võimaliku õnnetuse korral käituda ning viia see info ööbijateni,“ ütles Aguraiuja.

Kooli personali ülesanne on juhendada konkreetse maakonna vastutavaid isikuid, kelle ülesandeks on tagada vajadusel ööbimisaegne evakuatsioonikorraldus.

Et kõige pisemgi õnnetus laulu- ja tantsupeolisi ei puudutaks, annab Ants Aguraiuja mõned soovitused:

  • Pääsud kuni välisukseni tuleb hoida vabad. Mööbel peab jääma klassiruumidesse ning seda ei tohi ladustada üldkasutuses olevates koridorides ega trepikodades.
  • Toolid ja lauad paigutage nii, et need kergelt ümber ei kukuks ega kellelegi viga ei teeks.
  • Elektriseadmeid laadige siis, kui olete ise juures, aga kindlasti mitte magamise ajal.
  • Ärge jätke elektriseadmeid laadides riiete või madratsite alla ja ka seinakontakte mitte – need kipuvad õhuvaheta üle kuumenema.
  • Riiete kuivatamisel hoidke riided kütteseadmetest ohutus kauguses.
  • Riiete triikimise järgselt jälgige, et triikraud oleks vooluvõrgust eemaldatud.
  • Harupistikusse pange ainult üks või kaks elektriseadet korraga, mitte rohkem.


Fotosid kasutamiseks leiab Päästeameti Flickri galeriist.