Päästeamet kontrollib sel nädalal Tallinna ja Harjumaa majutusasutuste tuleohutust

Päästeameti Põhja päästekeskuse inspektorid kontrollivad 27.-31. maini Tallinna ja Harjumaa majutusasutustes tuleohutusnõuete täitmist. Kontrollkäikudel keskendutakse eeskätt sellele, et asutuste evakuatsiooniteed ja -trepikojad võimaldaks ohutut väljumist. Samuti kontrollitakse tuleohutuspaigaldiste toimepidevust.


Algamas on puhkuste periood, kus Eestimaa majutusasutusi väisab üha rohkem inimesi. Statistikaameti andmetel peatus Eesti majutusettevõtetes mullu rohkem kui 3,4 miljonit sise- ja välisturisti. Päästeameti Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo inspektorid soovivad seetõttu veenduda, et külastajate tuleohutus on majutusteenust pakkuvates hoonetes tagatud.

Päästeameti Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo tuleohutuskontrolli nõunik Ants Aguraiuja sõnab, et sellised käigud on vägagi vajalikud. „Korralised kontrollid on tänaseni kinnitanud pigem kurba tõdemust, et paljudel objektidel ei ole asjad korras. Leidub objekte, kus külastajate ohutus ei ole olnud primaarne ehk tulekahju kiireks avastamiseks, kustutamiseks ning inimeste evakuatsiooniks mõeldud paigaldised on kas puudu, hooldamata või pole töökorras. Kui sellistes tingimustes peaks tulekahju puhkema, siis on külastajate ohust teavitamine ja kiire evakuatsioon kohe keerulisem“.

Majutusasutuste tuleohutus peab olema tagatud aastaringselt, sõltumata hooajast. Päästeamet kontrollib tuleohutusnõuete täitmist regulaarselt. Süstemaatilised ja ette teatamata kontrollkäigud annavad tuleohutuse olukorrast realistliku ülevaate. Täidetud nõuded aitavad säästa elusid ja vara.

Majutusasutuste tuleohutust käsitlev materjal on leitav SIIT.

Tulekahjud majutusasutustes eelnevatel aastatel:
2019. aastal 12
2020. aastal 12
2021. aastal 13
2022. aastal 12
2023. aastal 3