Päästeamet kontrollis Ida-Virumaa aiandusühistuid, pooled neist ei vastanud nõuetele

Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo inspektorid kontrollisid juuli alguses Ida-Virumaa aiandusühistute üldist tuleohutust ning pöörasid tähelepanu ka veeohutusele. Reidi käigus kontrolliti 56 majapidamist, neist pooled ei vastanud nõuetele.

Kontrolli eesmärk oli veenduda, kas majapidamistes on täidetud elementaarsed tule- ja veeohutusnõuded – kas eluruumi on paigaldatud töökorras suitsuandur ja küttekoldeid on perioodiliselt hooldanud kutsetunnistusega korstnapühkija ning kas majapidamise lähedal asuvad veekogud on ohutud.

56 kontrollitud majapidamisest 23 puhul ei vastanud suitsuandurid nõuetele või polnud neid üldse. „Tuleb arvestada sellega, et suitsuandurite patareid saavad talvel külmema ilmaga tühjaks ning sel juhul tuleb need välja vahetada. Mitmel puhul ei olnud seda paraku tehtud ning oli ka juhuseid, kus uued patareid olid küll ostetud, kuid neid ei olnud veel paigaldatud. See näitab, et inimesed ei ole andurite kontrollimisel just ülemäära aktiivsed,“ ütles Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhataja Marti Siim.

Inspektorid pöörasid reidi käigus tähelepanu ka küttesüsteemide olukorrale ning hooldusnõuetele. 17 juhul puudus korstnapühkija väljastatud akt, mis kinnitaks küttekollete ja korstnate korrasolekut ning kasutusohutust.

Kuna tänavu on uppunud juba 36 inimest ehk sama palju kui eelmisel aastal kokku, juhtis Päästeamet tähelepanu ohtlikele veekogudele aiamaade lähedal või suvilapiirkondades. Reidi käigus leiti kaks ohtlike purretega kraavi. „On sõna otseses mõttes eluliselt oluline, et üle kraavide viivad purded oleksid ohutud. Sama kehtib ka kastmisvee võtmise kohta tiigist. Vähendatud jalavaev või kastetud peenar ei saa kunagi üles kaaluda inimeste ohutust,“ selgitas Marti Siim.

Sarnaste kontrollidega jätkatakse ka edaspidi.

Eelmise aasta juunis vaadati aiandusühistute kontrollreidi käigus üle 120 aiamaja ja suvilat ning neist 70 esines puudusi. 63 juhul oli puudused seotud suitsuanduriga – see kas puudus, ei töötanud või oli küll ostetud, kuid jäetud paigaldamata.