Päästeamet kontrollis Weekend festivali turvaliseks toimimiseks festivaliala ning ümbritsevaid peokohti

Päästeamet tuletab inimestele turvalise festivali möödumiseks meelde, kuidas külalised saaksid ise kaasa aidata festivali ohutumale möödumisele. Festival toob Pärnu linna tavapärasest rohkem inimesi. Suurenenud rahvamass ning ka suurem sõidukite arv mõjutab operatiivteenistuse reageerimisvõimet. Lääne päästekeskuse juhi heiki Soodla sõnutsi on oluline hoida avatuna veevõtukohtadele ligipääs ning jälgida sõidukite parkimisel liikluskorraldust. „Ligipääsude sulgemine võib pikendada päästjate kohale jõudmise aega kannatanuni. Seega soovitame festivalile Pärnu randa tulla pigem jalgsi või rattaga kui sõidukiga. Kui siiski peate vajalikuks oma autot enda läheduses hoida, siis tehke seda nii nagu korraldajad on seda ette näinud“ sõnab Heiki Soodla.

Heiki Soodla sõnul toob festival kaasa lisaks meeldivale festivali nautimisele ka üksjagu ohtusid ning sellega võiks iga inimene arvestada. „Festivalikülalisena on oluline olla teadlik erinevatest ohtudest. Kuna festival asub suures osas vee ääres on oluline, et inimesed ei läheks alkoholi tarvitanutena ennast merre jahutama. Joobes kaaslase vette minemisel julgustame inimesi olema otsusekindlad ja julged sekkuma, sest nii võib kellegi elu päästetud saada“ ütleb Soodla ning lisab, et veesõidukitega lõbusõitu tegema minnes on alati võimalik endale paluda päästevesti juhul, kui teenusepakkuja sellega teid ei varusta.

Ka kohalikele inimestele kehtivad samad soovitused, mis festivalikülalistele. Parkimiskorralduse jälgimine operatiivsõidukite läbipääsu võimaldamiseks, veeohutuse jälgimine õnnetuste vältimiseks. Samuti lastel silma peal hoidmine rannas, kuna rand on üle rahvastatud ning väike inimene võib kiiresti kaduma minna. Lisaks festivalialal tegutsemisele on oluline olla ohuteadlik ka väljaspool kontserdiala. „Neil linlastel, kes on planeerinud festivali ajaks välja üürida mõni oma elamispind palume olla veendunud, et need on tuleohutud – suitsuandur, kindlad ja ohutud reeglid suitsetamiseks, grillimiseks, lõkke tegemiseks. Üüriliste võtmisel tuleb kindlasti arvestada ka sellega, kui palju teie elupinnad mahutavad. Igal ruumil on oma piir ja kui hoones on liigselt palju inimesi on õnnetuse korral väga keeruline evakueerida või ka päästemeeskondadel abi osutada. Samasugune nõuanne kehtib ka korteritesse üürile asujatele - tuleb veenduda elamispinna turvalisuses“ räägib Soodla.

Lääne päästekeskuse juht avaldab lootust, et ka meelelahutus- ning toitlustusasutused ei pea oluliseks rasket ja kiiret rahavõimalust festivali näol vaid pigem ikka seda, et nende kliendid saaksid võimalikult hea kogemuse osaliseks ning soovivad ka festivali lõppedes tagasi tulla. „Lõbustusasutused saavad lubada oma pidudele täpselt nii palju rahvast, kui asutusele ette on nähtud ning evakuatsiooniteed peavad olema kogu aeg avatud“ tuletab Lääne päästekeskuse juht meelde. „Möödunud aastatel on festival möödunud suhteliselt rahulikult ning soovime ka sel aastal tähelepanelikku, turvalist ja teistega arvestavad festivali“ sõnab Heiki Soodla.