Päästeamet koostas juhendi generaatorite ohutuks paigaldamiseks ja kasutamiseks

Päästeameti eksperdid koostasid juhendi, mis on abiks elektrigeneraatori paigaldamisel ja kasutamisel.

„Elektrigeneraator on võimalus elektrikatkestuse ajal tagada oluliste elektriseadmete töötamine. Selleks, et generaatorist niigi kriitilisel hetkel hoopis õnnetus ei sünniks, peab selle paigaldamisel ja kasutamisel silmas pidama ohutusreegleid. Kõige olulisem on läbi vaadata tootja paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhis,“ selgitas Päästeameti ohutusjärelevalve ekspert Heikki Rajalo.

Päästeameti koostatud juhendist leiab peamised ohutusnõuded nii hoonesse paigaldatavate ehk statsionaarsete generaatorite kui ka kodumajapidamises kasutatavate generaatorite kohta.

„Juhendi koostamise tingis asjaolu, et hädaolukorraks valmistumisel ja energiakindluse tagamiseks on inimesed hakanud majapidamistesse elektrigeneraatoreid soetama ning Päästeamet on saanud hulgaliselt küsimusi, kuidas neid ohutult paigaldada ja kasutada,“ selgitas Rajalo.

Enne seadme ostu tuleb läbi mõelda, kuhu soovitakse generaatorit paigaldada ning kui võimsat generaatorit on vaja. Siseruumidesse mõeldud generaatorid ei talu muutlikke ilmastikutingimusi ja niiskust ning ei sobi seetõttu õue. Samuti tuleb paigaldamisel silmas pidada, et generaatori heitgaasid ei liiguks õhuvooluga õuest siseruumidesse.

Siseruumidesse generaatori paigaldamisel tuleb jälgida, et seade oleks piisavalt kaugel seintest, teistest seadmetest ja kütusemahutist ning paigaldatud omaette tuletõkkesektsiooni. Samuti peavad siseruumidesse paigaldatud generaatori heitgaasid ruumist välja juhtima heitgaasitorustikuga. Elektriühendused generaatori ja hoone elektrisüsteemi vahel peab tegema elektrialal kompetentne isik.

„Generaatori töö käigus tekib vingugaas, nagu sisepõlemismootorite puhul ikka. Seetõttu on väga oluline tagada, et vingugaas ei satuks ega koguneks siseruumidesse. Kuna vingugaas on lõhnatu ja värvitu, tasub lisakindluse mõttes tuppa paigaldada ka vingugaasiandur,“ ütles Rajalo.

Samuti tuleb hoolitseda selle eest, et kõik generaatori kasutajad teaksid, kuidas ohutult generaatorit kasutada ja oleksid kursis, kelle poole küsimuste või tehniliste riketega pöörduda.

Ohutusjuhendi leiab siit.