Päästeamet kuulutab välja projektikonkursi teise vooru, et toetada kogukondi kriisideks valmistumisel

Mullu novembris kuulutas Päästeamet välja projektikonkursi, mille kaudu said registreeritud mittetulundusühingud taotleda raha, et parandada elanikkonna ohuteadlikkust ja võimet hädaolukordadega senisest paremini toime tulla. Huvilisi oli palju ning kõigile toetust ei jagunud. Nüüd algab projektikonkursi teine voor ning kõik registreeritud mittetulundusühingud, kel mõtteid ja soovi ühiskonna ohutusse panustada, saavad taas toetust taotleda.

„Elu on näidanud, et kriisid võivad tabada ühel või teisel moel meid kõiki. Kriisi pale võib seejuures olla väga erinev. Kriis võib olla näiteks pikemaajalisem elektrikatkestus, kaugkütteühenduse seiskumine, ootamatult suur torm, mis jätab pikkadeks tundideks vangi või hoopis midagi muud. Kriisid on küll eriilmelised, kuid nende puhul kehtib universaalne soovitus – kriise ei tasu karta, vaid nendeks tuleb valmis olla,“ rääkis Päästeameti ennetustöö osakonna elanikkonnakaitse nõunik Piret Valge.

„Kuna ulatusliku kriisi korral on abivajajaid väga palju, ei pruugi riigi ja kohaliku omavalitsuse abi igaüheni kiirelt jõuda. Sestap on oluline kõigepealt inimese enda valmisolek. Sellele järgneb kogukond, kus teatakse kohalikke olusid, ressursse ja abivajajaid. Ühtehoidvatel ja teadlikel kogukondadel on jõudu selleks, et üheskoos kriisiolukorraga võimalikult valutult toime tulla,“ lisas ta.

Kriisiks valmistumise puhul on tähtis, et kogukond toimiks teadlikult ja mõtleks läbi, mida on vaja selleks, et ebahariliku olukorraga võimalikult hästi toime tulla. „Ohutuse ja turvalisuse vaates käsitleme kogukonda geograafiliselt – kogukonnad on näiteks kohalikud külaseltsid, asumkonnad ja teised sarnased kooslused. Enamasti veavad selliseid kogukondi eest kohalikud aktiivsed ja ettevõtlikud inimesed, kellest pikas perspektiivis saavad koostööpartnerid kohalikule omavalitsusele ning turvalisusega tegelevatele ametkondadele. Sellega seisavad nad hea, et üheskoos kriisideks paremini valmis olla ja hädaolukorras võimalikult hästi hakkama saada,“ rääkis Piret Valge.

Konkursi esimese vooru kuulutas Päästeamet välja mullu 23. novembril ning mittetulundusühingute huvi oli väga suur. „Esimese vooruga laekus Päästeametile 96 taotlust kogusummas 173 045,56 eurot. Toona oli konkursi eelarve 41 000 eurot ning komisjon valis kandideerinutest välja 23 toetuse saajat. On rõõm, et nüüd on võimalus anda varasemast veel suurem panus kogukonna kriisikindlamaks muutmisele,“ ütles Päästeameti ennetustöö osakonna juhataja Janika Usin ja julgustas kõiki registreeritud mittetulundusühinguid konkursil osalema.

Projektikonkursiga toetab Päästeamet vahendite soetamist, mis aitavad kogukondadel kriisidega paremini toime tulla. Nii ongi võimalik kogukonna kriisikeskusele projekti abil tellida näiteks generaatorivalmiduseks vajalikud kaabeldustööd, hankida generaator, meditsiinivarud, vahendid sooja toidu valmistamiseks ning joogivee puhastamiseks ja säilitamiseks, akupangad või valgusallikad. Kõik soetused peavad olema tehtud selleks, et võimestada kogukondade kerksuskeskuste loomist, kuhu hädasolijad saavad kriisi korral tulla, et saada infot ja abi.

Projekti tegevused viiakse ellu koostöös kohaliku omavalitsuse ja päästekeskusega. Päästekeskus teeb osalevale kogukonnale tasuta kriisikoolituse ja nõustab kogukonda kriisiplaani koostamisel. Projekti ellu viiv MTÜ tagab kogukonnaliikmete osaluse koolitusel ja kriisiplaani koostamisel. Päästeameti toetus ühele taotlejale on kuni 2000 eurot. Projektikonkursi eelarve on 74000 eurot. Projekti rahastamistaotlusi saab esitada 21. maini 2023. Projekti tegevused tuleb ellu viia vahemikus 01.06.–31.10.2023.

Rohkem infot taotlemise tingimuste kohta saab Päästeameti kodulehelt.