Päästeamet leidis tuleohutuses puudusi enamikus kontrollitud Virumaa meelelahutus- ja toitlustusasutustes

Möödunud nädalavahetusel kontrollisid Ida päästekeskuse inspektorid Ida- ja Lääne-Virumaal tuleohutusnõuete täitmist 36 baaris, kohvikus, ööklubis, piljardi- ja bowlingusaalis ning kasiinos. Nõuded olid täidetud vaid viies asutuses. Kahes piirkonnas kaasati kontrollkäikudele politsei.

Sarnaselt eelmisele aastale oli kõige enam tuleohutuses puudusi Ida-Virumaa asutustes. Maakonna 27 kontrollitud meelelahutus- ja toitlustusasutusest vaid ühes oli kõik korras. Lääne-Virumaal kontrolliti 9 asutust, puudusi leiti viies. Kokku määrati trahve viiel korral ning kuuel korral tehti ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks.

Ida-Virumaal olid 63 avastatud puudusest enamus seotud väljumis- ja evakuatsiooniteede ning nende valgustusega (26 korral) ning esmaste tulekustutusvahenditega (17 korral). Evakuatsioonivalgustuse peamiseks probleemiks oli asjaolu, et see osaliselt puudu, tähised olid valed või ei töötanud valgustus püsirežiimil. Osades asutustes olid evakuatsiooni- ja varuväljapääsuteed takistatud, evakuatsiooniuksed võtmeta mitteavatavad, väljapääs oli varjatud või neid ei olnud piisavalt. Lääne-Virumaal oli ühes asutuses puudusi väljumis- ja evakuatsiooniteede märgistusega ning ühes kohvikus oli tulekustuti kontrolltähtaeg aegunud.

Ida-Virumaal olid tulekustutid enamasti kontrollimata, need ei olnud nähtaval kohal või olid üldse puudu. Tuleohutusjärelevalve peainspektor Artjom Ivanov tuletab meelde, et tulekustutite kontrollimine ja hooldamine on erinevad toimingud. “Hooldust tuleb teha üldiselt iga kümne aasta ja kontrolli kahe aasta järel selleks õigusi omava asutuse poolt. Tihtipeale jälgitakse üksnes hoolduse kleebist ja kontroll jääb õigeaegselt teostamata,“ märkis Ivanov.

„Just kontrollkäikudel tulevad välja rikkumised, mida kontrollist ette teatades ilmsiks ei tule, sest puudused jõutakse selleks hetkeks korda teha,“ selgitas Ivanov etteteatamata kontrollimise vajalikkust. „Saame kontrollida lisaks töötajate tuleohutusalaseid teadmisi. Nii tuligi välja, et mitmes kohas ei olnud töötajad ise teadlikud, mida nad ohu korral tegema peavad. Juhime omanike tähelepanu sellele, et töötajatel lasub vastutus tuleohu korral tagada klientide abistamine ja evakueerimine,“ selgitas peainspektor. „Nõuded ei ole inspektorite jaoks. Usume, et klientidele annab inspektorite ja politseinike kontrollimine kindlust, et koht, kus ollakse, on turvaline ja puudused likvideeritakse kiiresti,“ lisas Ivanov.

Inspektorid kiidavad asutusi, kes pööravad tuleohutusele suurt tähelepanu ning paistavad silma oma suhtumise ja arusaamaga, et just nemad vastutavad tuleohutusnõuete täitmise eest: Rakveres Vesper kohvik, Virma Pubi ja Berliini trahter, Jõhvis Olympic Casino.

Sel korral inspektoritega liitunud politseinikud korrarikkumisi kontrollitud asutustes ja vahetus läheduses ei tuvastanud. „Turvalisus on meie kõigi ühine huvi. Saime võimaluse tugevdada kontakte ja suhtlust kohalike meelelahutus- ja toitlustusasutustega. Täname ettevõtteid positiivse hoiaku ja klientidele turvalise keskkonna tagamise,“ märkis Rakvere politseijaoskonna juht Erkko Piirimägi.

Päästeameti inspektorid kontrollisid juuni lõpus koos politseinikega meelelahutus- ja toitlustusasutusi nende aktiivse tegutsemise ajal Jõhvis, Kohtla-Järvel, Narvas, Narva-Jõesuus, Toilas ja Rakveres. Eeskätt kontrolliti evakuatsiooniteid ja -valgustust, tuletõkkeuste seisukorda ja tulekustuteid, ATS keskseadme korrasolekut, samuti töötajate teadmisi ohu korral tegutsemise kohta.