Päästeamet nõustab koole ja lasteaedu tuleohutuse asjus

Tänasest külastavad päästeameti inspektorid pisteliselt Eesti haridusasutusi, et jagada nõuandeid tuleohutuse tagamiseks.

Tavapäraselt on Päästeamet teinud septembrikuus haridusasutustesse kontrollreide, et saada täpne ülevaade sellest, missugune on koolide ja lasteaedade tuleohutusalane olukord. Uue koroonaviiruse leviku tõttu on aga tänavune õppeaasta alanud tavapärasest veidi erinevalt ning Haridus- ja Teadusministeerium on haridusasutustel soovitanud korraldada õppetöö selliselt, et vähendada kontakte õpilaste vahel.

Ministeeriumi asekantsler Robert Lippin tõi välja, et paljud koolid on kasutusele võtnud koduklasside süsteemi, hajutanud koolipäeva algusaega, teinud söögivahetunde klasside kaupa ning samuti kasutatakse võimalusel õues õpet. „Õppeasutused on läbi mõelnud hoonetesse sisenemise erinevad võimalused, samuti liikumise koridorides ja hoonete vahel. Kõik selleks, et omavahel puutuks kokku võimalikult vähe erinevaid õpilasi ja koolitöötajaid,“ selgitas Lippin ja rõhutas, et ümberkorralduste valguses ei tohi õppeasutused teha allahindlust turvalisuses — läbi mõeldud peab olema see, kuidas näiteks tulekahju korral kiirelt evakueeruda ning üle tuleks vaadata ka evakuatsiooniteed ja -plaanid.

Selleks, et aidata haridusasutustel tavapärasest erinevas olukorras edukalt tuleohutust tagada, keskendub Päästeamet sel sügisel haridusasutuste nõustamisele.

„Päästeamet tuleb koolidele ja lasteaedadele appi ning jagab nõuandeid, et ka muutunud olukorras ja ümberkorralduste valguses saaksid kõik haridusasutustes viibijad end turvaliselt tunda,“ ütles Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juht Tagne Tähe ja lisas, et varasemate kontrollide käigus avastatud puudused on olnud peamiselt korralduslikud vajakajäämised – näiteks on hoitud tuletõkkeuksi lahti, evakuatsiooniteedel on hoiustatud asju ning hoonete signalisatsioonisüsteemid on olnud hooldamata või puudulikud.

Sellest nädalast külastavad Päästeameti inspektorid pisteliselt koole ja lasteaedu, hindavad, missugune on hoonete tuleohutusalane olukord ning annavad vajadusel nõu, kuidas puudusi ja vajakajäämisi kõrvaldada. „Kõiki koole ja lasteaedu me ühe korraga paraku läbi käia ei jõua. Kuid kui teie juurde pole jõutud, aga soovite veenduda oma haridusasutuse tuleohutuses, pöörduge kindlasti Päästeameti inspektori poole,“ julgustas Tähe.

Päästeamet nõustab haridusasutusi tänasest septembri lõpuni.