Päästeamet nõustab märtsikuus Narva elanikke nende kodudes tuleohutuse teemal

Viimasel kolmel aastal ei ole Ida-Viru maakonnas eluhoonete tulekahjude arv 1000 elaniku kohta langenud nii nagu teistes Eesti piirkondades. Pea kõik traagiliselt lõppenud tuleõnnetused leidsid aset inimeste kodudes, rohkem kui pooltel majapidamistel puudus töökorras suitsuandur. Päästeamet alustab märtsikuus Narva elanike nõustamist nende kodudes tuleohutuse teemal. Tasuta kodunõustamist saab igaüks tellida helistades päästeala infotelefonile 1524 alates 15. veebruarist.

„Selleks, et inimeste kodud oleksid tule eest kaitstud, annavad kodunõustamise käigus päästjad inimestele individuaalseid soovitusi jõudmaks parimate lahendusteni nende kodudes varitsevate ohtude ennetamiseks. Näiteks vaadatakse üheskoos üle küttekolded ja elektrisüsteemid, suitsuanduri õige asukoht ning testitakse suitsuanduri korrasolekut. Abi vajavatesse kodudesse paigaldatakse tasuta suitsuandur,“ põhjendas ettevõtmist Ida päästekeskuse juhataja Ailar Holzmann.

Holzmann kutsus üles tellima tasuta kodunõustamist nii endale kui ka märkama ka teisi nõustamisabi vajavaid kodusid, et igaühe kaasabil muuta Narva kodud tuleohutuks. „Kindlasti ei tohi ilmselgeid ohumärke ja ka eluhoone tulekahjude peamisi põhjustajaid – napsitamine koos toas suitsetamisega, katkised küttekolded, elektri või suitsuanduri puudumine- ignoreerida. Ohust teatamisega näitate, et hoolite nii endast kui ka oma lähedastest,“ selgitas Holzmann, kuidas omalt poolt kaasa aidata.

Kodunõustamisi viivad läbi regiooni kutselised päästjad ja päästeteenistujad, kes on äratuntavad Päästeameti eraldusmärkidega autode, riietuse ja töötõendi järgi. Töötõendi õigsust on võimalik kontrollida helistades päästeala infotelefonile 1524.

Kodunõustamise tellimiseks tuleb helistada 31. märtsini päästeala infotelefonil 1524 ning anda teada oma aadress ja kontaktandmed. Kõikide 1524 kaudu kodunõustamisele registreerunute vahel loositakse 6. aprillil välja kolm väga korralikku tulekustutit.