Päästeamet on tormi tõttu saanud üle 130 väljakutse

Häirekeskus on täna kella 15.30 seisuga saanud 132 tormiga seotud teadet, enamik neist on sõiduteele kukkunud puude kohta Põhja- ja Lääne-Eestis. Tormi tõttu on viga saanud üks inimene.

Päästeameti vastutava korrapidaja Janar Kärneri sõnul on tänane päev olnud päästjatele töine. “Kui tavapäraselt on päevas väljakutseid ca 50, siis täna on päästjad reageerinud üle Eesti 132 ohu likvideerimisega seotud sündmusele ning kokku on erinevaid päästesündmusi olnud üle 200,“ selgitas Kärner. Ta lisas, et inimestel on oluline meeles pidada käitumisjuhiseid, parkida autod puudest eemale ning viibida võimalusel siseruumides.

Kui üldjoontes on tormiga seotud väljakutsete puhul olnud tegemist murdunud puudega, siis on ka mõned suuremad sündmused. Kell 9.32 sai Häirekeskus teate, et Tallinna kesklinnas on puu alla jäänud inimene. Sündmusele reageerisid pääste ja kiirabi, inimene viidi haiglasse. Kell 8.40 teatati Häirekeskusele, et Saaremaal on Nõmme külas kukkunud puu sõiduteele, liikuva bussi ette. Buss sai kahjustada, kuid oli võimeline edasi sõitma. Inimesed õnnetuses kannatada ei saanud. Päästjad eemaldasid puu teelt. Kell 9.23 sai Häirekeskus teate, et Kuressaare linnas Tallinna tänaval on suure tuule tõttu maha lennanud pool maja katust ning seal asunud päikesepaneelid. Kannatada sai üks läheduses asunud sõiduauto. Päästjad likvideerisid ohu ning kohale saabunud paneelide paigaldajad tegelesid olukorraga edasi.

Elektrilevi rikete kaardi andmetel on kella 15 seisuga elektrita ligikaudu 7300 majapidamist.

Meeldetuletuseks tegutsemisjuhised tormiks valmistumiseks ning ka tormi ajal tegutsemiseks.

Enne tormi:

 • Korja õuest kokku tuulega lendu tõusta võivad esemed.
 • Pargi sõiduk lagedale või garaaži.
 • Arvesta võimalike elektrikatkestustega: lae täis mobiiltelefon ja hangi võimalusel akupank ning hoia ka see laetuna; varu koju piisavalt toitu ja jooki.
 • Tangi auto kütusepaak täis.

Tormi ajal:

 • Püsi siseruumides.
 • Ära sõida autoga. Kui sõit on vältimatu, vali sobiv sõidukiirus ning arvesta teele langeda võivate puude või muude takistustega.
 • Hoia eemale maha langenud elektriliinidest. Teavita neist Elektrilevi rikketelefoni numbril 1343 ja eluohtlikest olukordadest Häirekeskust numbril 112.
 • Võimalusel väldi kütmist – korsten võib tugeva tuule tõttu tagurpidi käima hakata, st et kui tuul on väga suur võib see kaaluda üle korstna tavapärase tõmbe.
 • Inimvigastuste ja otsest ohtu põhjustavate purustuste korral helista hädaabinumbril 112.

Juhul kui elekter peaks katkema, siis:

 • Teavita sellest ka elektriettevõtteid.
 • Elektrikatkestuse korral kasuta valgusallikana pigem patareidel töötavat taskulampi, mitte küünlaid.