Päästeamet on tormi tõttu saanud üle 200 väljakutse

Häirekeskus on saanud üle 200 tormiga seotud teate, enamik neist sõiduteele kukkunud puude kohta. Tormi tõttu on viga saanud kaks last.

Kell 16:47 sai Häirekeskus teate, et Padise rahvamaja juures on murdunud puu alla jäänud kaks last. Sündmusele reageeris kiirabi, kes toimetas lapsed haiglasse kontrolli.

Elektrilevi andmetel on kella 18 seisuga elektrita üle 23 000 majapidamise.

Kõige enam on väljakutseid tulnud Saaremaal, kus on sündmuste lahendamiseks välja kutsutud ka täiendav päästemeeskond, kuid tormist tingitud sündmuseid on üle Eesti.

Päästeameti kõikides regioonides on kokku kutsutud staabid olukorra jälgimiseks ning päästesündmuste lahendamiseks.

Meeldetuletuseks tegutsemisjuhised tormiks valmistumiseks ning ka tormi ajal tegutsemiseks.

Enne tormi:

- Korja õuest kokku tuulega lendu tõusta võivad esemed.
- Pargi sõiduk lagedale või garaaži.
- Arvesta võimalike elektrikatkestustega: lae täis mobiiltelefon ja hangi võimalusel akupank ning hoia ka see laetuna; varu koju piisavalt toitu ja jooki.
- Tangi auto kütusepaak täis.

Tormi ajal:

- Püsi siseruumides.
- Ära sõida autoga. Kui sõit on vältimatu, vali sobiv sõidukiirus ning arvesta teele langeda võivate puude või muude takistustega.
- Hoia eemale maha langenud elektriliinidest. Teavita neist Elektrilevi rikketelefoni numbril 1343 ja eluohtlikest olukordadest Häirekeskust numbril 112.
- Võimalusel väldi kütmist – korsten võib tugeva tuule tõttu tagurpidi käima hakata, st et kui tuul on väga suur võib see kaaluda üle korstna tavapärase tõmbe.
- Inimvigastuste ja otsest ohtu põhjustavate purustuste korral helista hädaabinumbril 112.

Juhul kui elekter peaks katkema, siis:

- Teavita sellest ka elektriettevõtteid.
- Elektrikatkestuse korral kasuta valgusallikana pigem patareidel töötavat taskulampi, mitte küünlaid.
- Jälgida infokanaleid täiendavate prognooside ja käitumisjuhiste saamiseks: nt patareidega või autoraadio.
- Tunne huvi, kas sinu tutvuskonna vanemate inimestega on samuti kõik korras

Tormiks valmistumise ja tormi ajal käitumiseks juhiseid saab ka veebilehelt www.kriis.ee ning Eesti Naiskodukaitse mobiilirakendusest Ole valmis!