Päästeamet on tormi tõttu saanud üle 400 väljakutse

Päästeamet on kella 22 seisuga saanud üle 400 tormiga seotud väljakutse, enamik neist sõiduteele kukkunud puude kohta.

Elektrilevi andmetel on kella 22 seisuga elektrita üle 37 500 majapidamise.

Lääne-Eestis ja saartel on torm juba vaibumas, kuid Lõuna- ja Põhja-Eestis on tugev tuul põhjustanud mitmeid sündmuseid, valdavalt tuleb päästjatel käia likvideerimas sõiduteele kukkunud puid. Põhja- ja Lõuna-Eestis on kukkuva puuga pihta saanud ka mitmed sõidukid, inimesi kannatada ei ole saanud.

Päästeameti kõikides regioonides on kokku kutsutud staabid olukorra jälgimiseks ning päästesündmuste lahendamiseks.