Päästeamet: Päästeamet ja Eesti Kindlustusseltside Liit allkirjastasid koostöömemorandumi

Täna sõlmisid Päästeamet ja Eesti Kindlustusseltside Liit omavahelise koostööleppe ennetamaks ja vähendamaks tuleõnnetusi ning tekkivaid varakahjusid. Koostöö eesmärk on tihendada info vahetamist poolte vahel ja kiirendada töökorraldust näiteks menetlusprotsesside puhul. Samuti plaanitakse koostöö käigus nii ühiseid seminare, infopäevi kui ka koolitusi, et täiendada ning ühtlustada tuleohutusalaseid teadmisi.

„Meil on alati hea meel uute partnerite üle, kellega koos saame Eestit veelgi turvalisemaks ja ohutumaks muuta,“ sõnas Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu. „Koostöö kindlustusettevõtetega on Päästeameti jaoks oluline eeskätt tuleohutusriskide maandamise ja õnnetusjuhtumitega kaasnevate kahjude vähendamise osas, ent kindlasti ka üldise ennetustegevuste tähtsustamiseks,“ lisas Tammearu.

Kindlustusseltside liidu juhi Mart Jesse hinnangul on koostöömemorandum loogiliseks jätkuks üha tihenevale koostööle Päästeameti ja Kindlustusseltside Liidu vahel. „Päästeameti ja kindlustusandjate teabevahetus, ühised koolitused ja koostöö õnnetusjuhtumite analüüsimisel loovad väga head eeldused ohutuse parandamiseks ühiskonnas. Kindlustusandjatel on kahjukäsitluse protsessis tekkinud märkimisväärne teadmiste pagas õnnetusjuhtumite tekkepõhjuste ja tagajärgede kohta ning meil on väga hea meel anda oma panus Päästeameti tegevuse tõhustamisele, eelkõige ehitiste tuleohutuse ülevaatamisel,“ ütles Jesse.