Päästeamet: Päästeamet saadab humanitaarabina Ukrainasse kolm demineerimisbussi

Lähiajal jõuavad Ukrainasse humanitaarabina kolm Päästeameti kasutuses olnud multifunktsionaalset demineerimisbussi. Humanitaarabina Ukraina eriolukordade ametile üle antavad demineerimisbussid tõhustavad Ukraina humanitaardemineerimist. Bussid läbisid Eestis tehnilise ülevaatuse ja on valmis koheseks kasutamiseks Ukrainas. Busside turuväärtus kokku on 12 200 € ning busside saatmiskulud tasub Välisministeerium.

Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu kohtub kolmapäeval Kiievis eriolukordade ameti juhtidega humanitaarabi üleandmiseks ja teeb ka ülevaate Päästeameti tegevusest. Kuno Tammearu sõnul oli Eesti taasiseseisvumise järel humanitaarabi väga oluline Päästeameti ülesehitamisel. „1990-ndatel aastatel kui Päästeamet alustas oma tegevust, toetati Päästeametit humanitaarabiga põhiliselt Soomest ja Rootsist, alates 2000 aastast oleme tehnika soetamiseks kasutanud EL-i struktuurtoetuste fonde,“ sõnas peadirektor Kuno Tammearu. „ Nii nagu varem aidati meid, on meil nüüd omakorda võimalus ja kohustus anda abi teistele riikidele,“ lisas Kuno Tammearu.