Päästeamet: Päästeamet soovib ilusat nädalavahetust ja kutsub ohutult käituma

Ilmateenistus lubab algavaks nädalavahetuseks suviselt sooja ilma ning paljud inimesed lähevad maakodudesse ja veekogude äärde. Ilus ilm meelitab kindlasti nii ujuma, veekogudele lõbusõitu tegema kui koos sõprade ja sugulastega grillima. Päästeamet soovib, et nädalavahetus mööduks kõigil ohutult ja ilusa ilmaga ei toimuks õnnetusi. Silm tuleb peal hoida lõketel ja grillidel ning tähelepanelik tuleb olla veekogude juures.

Eestlastele meeldib privaatsus ja lisaks avalikele ujumiskohtadele armastatakse ka vaiksemaid kohti nagu karjäärid, järved või tiigid, kus juures olijaid vähem ning vesi soojem. Sellel on aga kahjuks ka selge negatiivne seos abi kutsumisega hädaolukorras, sest kui pole kõrval viibijaid, on ka abile väga raske loota, eriti kui ollakse vees üksinda. Siinkohal tuletame kõigile lastevanematele meelde, et lastel tuleb veekogude läheduses, sh ka väiksemate veekogude juures nagu tiigid, koduhoovis olevad basseinid jm, silma peal hoida. Ekslikult arvatakse, et uppuja saab vees kätega vehkida ja karjuda, tegelikult tuleb uppujal võidelda vee peal püsimise, lainete ja jaheda veega ning energiat vehkimiseks või karjumiseks ei ole ja uppumine toimub pigem vaikselt.

2016. aastal uppus Eestis 47 inimest, neist viis olid joobekahtlusega. Päästevest oli seljas vaid ühel hukkunul. Olenemata ujumisoskusest, soost või vanusest, tuleb veesõidukis alati päästevesti kanda. Iga kolmas inimene uppus järves, seega on oluline meeles pidada, et päästevest pole mõeldud vaid avamerel seilamiseks, vaid kasutamiseks nii meredel, jõgedel, järvedel, aga ka väiksematel veekogudel.

Nii lõkke tegemisel kui grillimisel tuleb metsas, maastikul kui ka koduaias järgida tuleohutusnõudeid. Lõkkekoht peab olema ümbritsetud kas kividega või mõne muu materjaliga, mis ei põle ning lõkke tegemisel on vajalik hoida läheduses ämber vee või liivaga ning lõket ei tohi jätta järelevalveta. Lõkke tegemisel jälgi tuule tugevust ja tuule suunda, et sädemed ei lendaks põlevmaterjalidele või lõkke tegemisega kaasnev suits ei häiriks naabreid. Grillimise ja muude tuleohutusalaste küsimustega võib pöörduda päästeala infotelefoni 1524 poole.


Täpsemalt on võimalik veeohutuse kohta lugeda siit (http://veeohutus.ee/) ja täpsem info lõkketegemise ja grillimise kohta on leitav siit (https://www.rescue.ee/dotAsset/10309e59-e72d-48b8-a0bb-09cef341dc0b.pdf).