Päästeamet: täna algab Ida-Virumaal naftareostuskorje õppus

Päästeameti Ida päästekeskus korraldab alates tänasest, 11.septembrist, kuni neljapäeva lõunani ulatusliku rannikureostuse õppuse. Õppuse peakorraldaja Ida päästekeskuse Valmisoleku büroo peaspetsialisti Kaarel Kuznetsovi sõnul on õppus jaotatud kolme erinevasse etappi.

„Täna alustatakse lauaõppusega, kus harjutatakse läbi staabi kokku kutsumine ning selle käivitamine. Lisaks harjutatakse lisainformatsiooni kogumis ja informatsiooni visualiseerimist ning ressursside planeerimist rannikureostuse korral“, - ütles Kaarel Kuznetsov.

Kolmapäeval algab õppuse välitegevuste etapp, kuhu kutsutakse kokku praktiliselt kogu eesti rannikureostustõrje ressurss, eesmärgiga läbi harjutada tehnilised- ja taktikalised tegevused rannikureostuse likvideerimisel Päästeameti nelja regiooni naftareostuskorje teenust pakkuvate päästekomandodega. Samuti harjutatakse läbi selleks vajaliku juhtimise- ja logistiline toetus.

Neljapäeval on demopäev, kuhu on oodatud kõik Päästeameti Ida päästekeskuse vabatahtlike päästekomandode liikmed ja ajakirjanikud tutvuma reostustõrjevarustusega, kus siis neile tutvustatakse ka rannikureostuse sündmuse likvideerimise tegevusi.

Päästeameti Päästetöö osakonna Valmisoleku talituse eksperdi Ksenia Vihrina sõnul peab Päästeamet lisaks paljudele muudele õnnetustele olema valmis reageerima rannikureostustele.

„Päästeamet on rannikureostuse sündmusi juhtiv asutus ning sündmuse lahendamiseks on kaasatud erinevad ametkonnad ja koostööpartnerid, kellel on õigusaktidest tulenevad ülesanded ja kohustused. Sündmuse lahendamiseks on alati kaasatud Häirekeskus, Politsei- ja Piirivalveamet, Keskkonnaamet, Keskkonnainspektsioon, sadamad, kohalikud omavalitsused ja vabatahtlikud organisatsioonid“, - selgitas Ksenia Vihrina.

Käesoleval aastal on loodud kahele Saaremaa päästekomandole naftareostuskorje võimekus ning neljale päästekomandole naftareostuskorje toetav teenus, lisaks olemasolevatele 4 päästekomandole, kes juba varem pakkusid naftareostuskorje teenust. Tänase seisuga on naftareostuskorje teenust pakkuvaid komandosid 10, mis on 2,5 korda suurem, kui oli eelmisel aastal. Päästeamet pidevalt uuendab naftareostuskorje varustust ning teostab koolitusi ja õppusi, et õnnetuseks valmis olla.