Päästeamet: Tuleohutuse enesekontrolli aruandeid saab esitada kuni märtsi lõpuni

Tuleohutuse seadusega on suuremate tuleohutusalaste riskidega ehitistele pandud kohustus kajastada oma tuleohutuse tagamiseks tehtavad tegevused tuleohutuse enesekontrolli aruandes. Sel aastal on aruande kohuslasi ligikaudu 3400, kellel tuleb aruanne ajavahemikul 1.01 - 31.03 Päästeametile saata.

Enesekontrolli eesmärk on ise ja õigeaegselt avastada tuleohutusalased riskid hoones ning paika panna tegevused nende kõrvaldamiseks. Enesekontroll on abivahend ehitise omanikule, kes tuleohutusnõuete täitmise eest vastutust kannab.

Enesekontrolli tuleohutusaruanne tuleb esitada ehitiste kohta, kus paiknevad lasteaiad, koolid, majutusasutused, ravi- ja hoolekandeasutused, kaubanduskeskused, suuremad põllumajandus- ja tööstushooned, kõrg- ja büroohooned, maa-alused garaažid ja elutähtsat teenust pakkuvad asutused. Aruannet ei tule koostada eluhoonete ja väiksemate ettevõtete/asutuste hoonete kohta, kus puudub reaalne tule- või plahvatusoht.

Päästeamet tuletab meelde, et kindlasti ei ole mõistlik aruande esitamist jätta viimasele hetkele, sest siis võib juhtuda, et aruandesse tulevad sisse vead ning aruanne tagastatakse esitajale korrektuuride tegemiseks. See omakorda tähendab, et aruande esitamisprotsess viibib. 2017 aastal tagastati täiendamiseks 23% aruannetest. Seetõttu soovitab Päästeamet tuleohutuse enesekontrolli aruanne täita veebis, aadressil: https://tuleohutusaruanne.ee, kus võimalikud vead ja puudused tulevad juba täitmise faasis automaatselt välja. Süsteem kontrollib, et inimesed ei teeks lihtsaid näpuvigu, mis sageli sisse kipuvad tulema.

Täpsemat infot tuleohutusaruande esitamise kohta leiab Päästeameti kodulehelt: https://www.rescue.ee/et/ettevotjale/tuleohutus/enesekontroll.html