Päästeamet tuletab meelde: Eestis kehtib tuleohtlik aeg

Ees ootab kuiv ja soe nädalalõpp ning Päästeamet juhib veel kord tähelepanu sellele, et kogu Eesti territooriumil on välja kuulutatud alates 14. aprillist 2017. aastast tuleohtlik aeg. Kulupõletamine on Eestis keelatud aastaringselt ning tuleohtlikul ajal võib looduses tuld teha ainult selleks ettenähtud kohtades.

Lõkke tegemisel tuleb nii metsas, maastikul kui koduaias järgida tuleohutusnõudeid. Lõkkease tuleb teha mittesüttivale pinnale, lõket tohib teha vaid vaikse tuulega, hoides käepärast esmased kustutusvahendid. Lahtist tuld ei tohi jätta järelevalveta, sel tuleb lasta lõpuni põleda, lõkkejäägid kustutada veega või summutada liivaga.

Täpsemat infot tule tegemise ohutusnõuete kohta saab päästeala infotelefonilt 1524.

Soojade ilmadega kisub kindlasti ka veekogude juurde, ent kuigi ilm on soe, on vesi siiski veel külm. Kindlasti ei tasu minna vette tundmatus kohas ning veesõidukites peab päästevest seljas olema!

Samuti paneb Päästeamet lapsevanematele südamele mitte jätta lapsi veekogude läheduses järelevalveta!