Päästeamet tunnustab aumärgiga 113 inimest

Peaminister Jüri Ratas, siseminister Mart Helme ja Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu annavad täna 113 inimesele tunnustusena üle päästeteenistuse aumärgid. Aumärkidega tunnustatakse nii Päästeameti töötajaid kui ka häid koostööpartnereid.

„Päästjate igapäevased vaprad teod ja partnerite panus päästevaldkonna arengusse on väärt esiletõstmist ja tunnustamist,“ sõnas siseminister Mart Helme. „Koostöös loome turvalise ja ohutu elukeskkonna Eesti inimestele,“ lisas Helme.

„Kui me vabariigi aastapäeva eel mõtiskleme, mis on Eesti riik, siis on see kindlasti kõik need 113 tunnustuse saajat. Iga aumärgi teeninu on andnud hindamatu panuse Eesti ühiskonda, nende inimeste kaasabil loomegi iga päev ohutut ja turvalist Eestit,“ ütles Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu.

Kokku tunnustatakse 113 inimest, kelle hulgas on Päästeameti teenistujaid, kelle tööstaaž päästeteenistuses ulatub 45 aastani. Üle antakse 3 Päästeteenistuse kuldristi, 9 Päästeteenistuse hõberisti, 60 Päästeteenistuse medalit, 12 Päästeameti teenetemedalit kuldsete tammelehtedega ning 22 Päästeameti teenetemedalit hõbedaste tammelehtedega. Lisaks antakse üle Päästeameti peadirektori ning Siseministeeriumi tänukirjad.

Päästeteenistuse kuldrist antakse tunnustusena ulatuslike ja keerukate päästetööde juhtimise või silmapaistvate teenete eest päästealal, samuti kauaaegse eeskujuliku teenistuse eest päästeasutuses. Päästeteenistuse hõberist antakse tunnustusena keerukate päästetööde juhtimise, samuti silmapaistvate teenete eest päästealal. Päästeteenistuse medal antakse keerukatel päästetöödel üles näidatud vapruse eest, samuti teenete eest päästealal. Päästeameti teenetemedal kuldsete tammelehtedega antakse Päästeameti teenistujale 15-aastase laitmatu, samuti silmapaistvalt tubli teenistuse eest Päästeametis. Päästeameti teenetemedal hõbedaste tammelehtedega antakse Päästeameti teenistujale vähemalt 10-aastase laitmatu, samuti silmapaistvalt hea teenistuse eest Päästeametis.

Päästeamet tunnustab kahel korral aastas inimesi, kes on näidanud üles vaprust inimeste elu ja vara päästmisel või panustanud päästeala arengusse. Aumärke antakse üle Eesti Vabariigi sünnipäeva ajal veebruaris ja organiseeritud tuletõrje sünnipäeva ajal septembris. Päästeteenistuse aumärke on antud välja alates 1998. aastast.

Aumärkide saajate nimekirjaga saab tutvuda siin