Päästeamet tunnustab aumärgiga 123 inimest

Siseminister Kristian Jaani ja Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu annavad 123 inimesele üle päästeteenistuse aumärgid. Aumärkidega tunnustatakse nii Päästeameti töötajaid kui ka häid koostööpartnereid. Tavapäraselt on aumärgid antud üle vabariigi aastapäeva ajal. Kuna epidemioloogiline olukord seab kontaktsündmustele piirangud, teeb Päästeamet aumärkide kavalerid teatavaks praegu, kuid tunnustused antakse üle suve hakul, kui olukord seda võimaldab.

„Mul on suur rõõm, et viimase aasta kiuste saame veel suurema uhkusega tunnustada päästeteenistuse aumärgiga neid, kelle igapäevane pühendumus on eeskujuks meile kõigile,“ rääkis siseminister Kristian Jaani. „Tegemist on inimestega, kes on aastate jooksul üles näidanud täielikku professionaalsust ootamatute ja keeruliste väljakutsete lahendamisel. Minu siiras tänu teile kõigile!“ tänas Jaani.

„Aasta alguses tunnustame silmapaistvalt tublisid inimesi, kelle missioonitunne innustab tegutsema nii, et meil kõigil oleks Eestis veel parem elada. Kõik aumärgi saajad on andnud endast rohkem kui neilt oodatakse, muutes nii Eesti ühiskonda turvalisemaks ja ohutumaks,“ ütles Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu.

Kokku tunnustatakse 123 inimest, kelle hulgas on Päästeameti teenistujaid, kelle tööstaaž päästeteenistuses ulatub 40 aastani. Üle antakse 4 Päästeteenistuse kuldristi, 19 Päästeteenistuse hõberisti, 69 Päästeteenistuse medalit, 9 Päästeameti teenetemedalit kuldsete tammelehtedega, 21 Päästeameti teenetemedalit hõbedaste tammelehtedega ning üks missioonimedal. Lisaks antakse üle Siseministeeriumi tänukirjad.

Päästeteenistuse kuldrist antakse tunnustusena ulatuslike ja keerukate päästetööde juhtimise või silmapaistvate teenete eest päästealal, samuti kauaaegse eeskujuliku teenistuse eest päästeasutuses. Päästeteenistuse hõberist antakse tunnustusena keerukate päästetööde juhtimise, samuti silmapaistvate teenete eest päästealal. Päästeteenistuse medal antakse keerukatel päästetöödel üles näidatud vapruse eest, samuti teenete eest päästealal. Päästeameti teenetemedal kuldsete tammelehtedega antakse Päästeameti teenistujale 15-aastase laitmatu, samuti silmapaistvalt tubli teenistuse eest Päästeametis. Päästeameti teenetemedal hõbedaste tammelehtedega antakse Päästeameti teenistujale vähemalt 10-aastase laitmatu, samuti silmapaistvalt hea teenistuse eest Päästeametis.

Päästeamet tunnustab kahel korral aastas inimesi, kes on näidanud üles vaprust inimeste elu ja vara päästmisel või panustanud päästeala arengusse. Aumärke antakse üle Eesti Vabariigi sünnipäeva ajal veebruaris ja organiseeritud tuletõrje sünnipäeva ajal septembris. Päästeteenistuse aumärke on antud välja alates 1998. aastast.

Aumärkide saajate nimekirjaga saab tutvuda SIIN.