Päästeamet tunnustas aumärgiga 120 inimest

Täna tunnustasid siseminister Kristian Jaani ja Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu päästeteenistuse aumärgiga 120 inimest, kes on silma paistnud hoolivuse, missioonitunde ja vaprusega inimeste elu ja vara päästmisel või kel on märkimisväärseid teeneid päästevaldkonna arendamisel.

Elupäästja medali sai 79 inimest, nende seas lisaks kutselistele ja vabatahtlikele päästjatele, Häirekeskuse töötajatele, politseinikele ning teistele päästevaldkonna töötajatele ka 22 eraisikut.
„Mul on suur au tunnustada täna elupäästjaid, kes märkavad ja tegutsevad, et aidata hädasolijad välja eluohtlikest olukordadest. Teie hulgas on neid, kes on inimesi nii veest kui ka tulest välja aidanud. Siin on meie häid kolleege ja ka tavakodanikke, kel on olnud oskust märgata ja õigel ajal hea sõnaga sekkuda päästmaks neid, kes enda elu tahtlikult ohtu on pannud,“ ütles siseminister Kristian Jaani.

„Septembris pööratakse suurendatud tähelepanu suitsiidi ennetusele. Seetõttu pean oluliseks mainida, et on tähtis, et oleme võimelised abistama ka neid, kes on ühel hetkel otsustanud oma elu lõpetada. Mul on hea meel, et tänaste elupäästjate hulgas on inimesi, kel on õnnestunud need hinged päästa. Vaimse tervise hädad on kujunenud probleemiks igas vanuserühmas. See teema vajab valdkonnaülest koostööd ning märkamist üksiksiku tasandil. Tänan ja tunnustan kõiki, kes märkavad ja aitavad abivajajaid enda ümber ka siis, kui silmaga nähtavat hädaohtu ei paista olevat. Suur tänu teile!“ sõnas Jaani viidates Häirekeskuse päästekorraldajate tööle, kel on õnnestunud suitsiidseid helistajaid oskuslikult aidata.

Seekordsete elupäästjate hulgas on vapper 10-aastane tüdruk, kes aitas pääseda silorullide vahele lõksu jäänud sõbrannal, ning mees, kes päästis tuleroaks langenud majast kaks last.

„Tänu nendele vapratele on täna elus ja tervise juures inimesed, kes olid raskes seisus ja vajasid abi. Meie kõigi kohus on märgata ja aidata, kuid tihti seda paraku ei tehta. Mitte tingimata hoolimatuse tõttu. Põhjuseks võib olla ka hirm. Need 79 inimest, kes said täna elupäästemedali, on olnud eeskujuks meile kõigile – nad on alistanud hirmu ning näidanud välja vaprust ja südamlikkust,“ tunnustas Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu.

Aumärkidega tunnustati ühtekokku 120 inimest. Lisaks elupäästemedalitele anti üle üks päästeteenistuse suur kuldrist ning üks päästeteenistuse kuldrist, 11 päästeteenistuse hõberisti ning 28 päästeteenistuse medalit. Päästeteenistuse suure kuldristi pälvis hindamatu panuse eest päästevaldkonda Jõgevamaa päästepiirkonna juhataja Jüri Alandi. Päästeteenistuse kuldristi teenis silmapaistvate teenete eest MTÜ Raasiku Tuletõrjeühing vabatahtlik päästja Jaak Laanisto.

Päästeteenistuse suur kuldrist antakse tunnustusena ulatuslike ja keerukate päästetööde juhtimise või silmapaistvate teenete eest päästealal, samuti kauaaegse eeskujuliku teenistuse eest päästeasutuses. Päästeteenistuse suurt kuldristi on seni välja antud vaid 18 korral. Päästeteenistuse kuldrist antakse ulatuslike ja keerukate päästetööde juhtimise või silmapaistvate teenete eest päästealal, samuti kauaaegse eeskujuliku teenistuse eest päästeasutuses.

Päästeteenistuse aumärke on antud välja alates aastast 1998. Aumärke antakse üle kaks korda aastas: Eesti Vabariigi sünnipäeva ajal veebruaris ja organiseeritud tuletõrje aastapäeva ajal septembris.

Tunnustuse saanute nimekirja leiate SIIT.