Päästeamet tunnustas aumärgiga 125 inimest

Siseminister Katri Raik ja Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu andsid tänasel pidulikul aastapäevaüritusel tunnustusena üle päästeteenistuse aumärgid Päästeameti teenistujatele ja koostööpartneritele silmapaistvate teenete eest ohutuskultuuri edendamisel.

„Päästjad, vabatahtlikud ja koostööpartnerid on aastaid seisnud meie kõigi turvalisuse hoidmise eest – selle võrgustiku laienemist ning koostöö suurendamist tuleb igati toetada,“ sõnas siseminister Katri Raik aumärkide üleandmisel. „Tänu ennetustööle on tulesurmade ja uppumiste arv 10 aasta jooksul kordi vähenenud. Vabatahtlike panuse suurenemisega kasvab kodunõustamiste arv, et ka meie inimeste kodudes juhtuvad õnnetused – põhiliselt kukkumised – samuti langustrendi viia. Tänu nii palgaliste kui ka vabatahtlike päästjate panusele on Eesti täna turvalisem kui oli eile.“

Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu ütles, et kokku ligi 200 kutselisest ja vabatahtlikust päästekomandost koosnev Eesti ühtne päästevõrgustik toimib tänu koostööle ja seda nii õnnetuste ennetamisel kui ka päästetööl. „Tänu ja tähelepanu nendele headele inimestele, kes ühiskonna turvalisusse panustavad, pole kunagi liiga palju,“ ütles Tammearu.

Kokku tunnustati 125 inimest, kelle hulgas on ka Päästeameti teenistujaid, kelle tööstaaž päästeteenistuses ulatub 20-30 aastast kuni 40 aastani. Üle anti 7 Päästeteenistuse Kuldristi, 15 Päästeteenistuse Hõberisti, 58 Päästeteenistuse medalit, 7 Päästeameti teenetemedalit kuldsete tammelehtedega ning 20 Päästeameti teenetemedalit hõbedaste tammelehtedega. Lisaks Päästeameti peadirektori ning Siseministeeriumi tänukirjad.

Eraldi tunnustati tänukirjaga neid kohalikke omavalitsusi, kes on seisnud oma elanike kodude tuleohutuks muutmise eest rohkem kui neilt oodati. Need on omavalitsused, kes osalevad „500 kodu tuleohutuks“ projektis, lisasid projekti ka omapoolse rahalise panuse ning on tänaseks ka kõik kokku lepitud kodud valmis saanud. Need omavalitsused on Väike-Maarja vald, Kadrina vald, Nõo vald, Rõuge vald, Valga vald, Viljandi vald, Kuusalu vald, Keila linn, Raasiku vald, Hiiumaa vald ning Põhja-Pärnumaa vald.

Päästeamet tunnustab kahel korral aastas inimesi, kes on üles näidanud vaprust inimeste elu ja vara päästmisel või panustanud päästeala arengusse. Aumärke antakse üle kaks korda aastas: Eesti Vabariigi sünnipäeva ajal veebruaris ja organiseeritud tuletõrje sünnipäeva ajal septembris. Päästeteenistuse aumärke on antud välja alates aastast 1998.