Päästeamet tunnustas rekordiliselt 108 inimest

Täna, 11. septembril tunnustas Päästeamet päästeteenistuse aumärkide ja tänukirjadega rekordiliselt 108 inimest, kes on silma paistnud hoolivuse, missioonitunde ja vaprusega inimeste elu ja vara päästmisel või on osutanud märkimisväärseid teeneid päästevaldkonna arendamisel.

Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu tõi välja selle aasta kõige noorema elupäästja Roger Kuura mõtte, et üksteisest hoolimine on ju loomulik – kui kellelgi on abi vaja, siis me peame aitama. „Jah, eelkõige on see loomulik elukutselistele päästjatele, kelle igapäevaseks tööks ongi märgata, hoolida ja aidata. Aga ma leian, et meile kõigile, meile ühiskonnana, teeb ainult head kui me üksteist rohkem märkame ja rohkem hoiame,“ ütles Kuno Tammearu. „On suur rõõm ja au viibida saalis koos 108 inimesega, kes märkavad, hoolivad ja abistavad. Ma tänan teid kõiki!“

Tänavu austas päästeteenistuse aumärkide ja tänukirjade üleandmist oma kohalolekuga ka president Kersti Kaljulaid. Tähelepanelikkuse ja hoolivuse eest andis president Kersti Kaljulaid üle 40 elupäästja medalit. Kõige nooremad elupäästjad on 12- ja 15-aastased kooliõpilased, kes mõlemad said elupäästja III klassi medali.

President Kersti Kaljulaid tänas kõiki elupäästjaid, kelle lugudes peegeldub see, kuidas me täna Eestis oma inimesi kaitseme ja päästame. „Meie Päästeameti võimekus reageerida päästesündmustele on muljetavaldav ja ennetustöö olnud ilmselgelt väga edukas. Ja selles edus on olnud oma roll pea kõigil, kes täna siin saalis istuvad,“ ütles riigipea. 

Siseminister Andres Anvelt tunnustas aastatepikkust suurt tööd õnnetussurmade ennetamisel, sest aastatega on olukord kõvasti paranenud ning tules, vees ja ka liikluses hukkunute arv kahanenud mitu korda. Siseminister nentis, et palju tööd on siiski veel teha. „Meie väikese rahva arv sõltub paljuski õnnetussurmade vähendamisest, meil jääb aastas seetõttu sündimata sadu lapsi. Üks noor inimene võib tähendada terveid põlvkondi. Meie eesmärk peab olema õnnetussurmade arvu vähemalt kaks korda vähendada,“ sõnas Anvelt.

 Autasustatud said ka Päästeametis töötavad missioonitundega inimesed, kes iga päev läbi oma tööde ja tegemiste päästevaldkonna arendamisele ja Eesti ohutumaks muutmisele kaasa aitavad. 100 aumärgi saaja hulgas on ka Päästeameti töötajaid, kelle tööstaaž päästeteenistuses ulatub suisa 38 aastani.

Ühtekokku anti üle 100 aumärki: 5 päästeteenistuse kuldristi, 9 päästeteenistuse hõberisti, 27 päästeteenistuse medalit, 6 Päästeameti teenetemedalit kuldsete tammelehtedega, 12 Päästeameti teenetemedalit hõbedaste tammelehtedega ja 1 missioonimedali. Lisaks 8 Päästeameti peadirektori tänukirja elupäästmisele kaasaaitamise eest. Päästeteenistuse aumärke on antud välja alates aastast 1998. Aumärke antakse üle kaks korda aastas: Eesti Vabariigi sünnipäeva ajal veebruaris ja organiseeritud tuletõrje sünnipäeva ajal septembris.