Päästeamet võõrandab vabatahtlikele 23 operatiivteenistuses olnud põhiautot

Päästeametil on partneriks ligi 120 vabatahtlikku päästekomandot, kelle autotehnikapark vajab kaasajastamist. 2017. a. soetas Päästeamet Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi rahastusel 46 põhiautot, 26 paakautot, 14 paakkonteinerit, 8 konteinerautot ja 3 maastikusõidukit, millest tulenevalt vabaneb kutselises päästeteenistuses ekspluatatsiooni aja ületanud arvestatav hulk päästeautosid ning Päästeamet võõrandab vabatahtlikele 23 põhiautot.

Võõrandamisele läheb 23 Scania Rosenbauer tüüpi kasutatud põhiautot, mis on varem olnud Päästeametis operatiivteenistuses. „Võõrandatav tehnika on kaasaegsem ning aitab vabatahtlikel komandodel pakkuda oma kogukonnas tõhusamat päästeteenust ning paremini panustada ennetustegevustesse,“ sõnab Päästeameti nõunik Mart Haljaste. Hetkel on vabatahtlike kasutuses olevate autode keskmine vanus 35 aastat. Võõrandatavate põhiautode keskmine vanus on 19,5 aastat.

Autod võõrandatakse konkursi korras, kuhu said esitada põhjendatud taotlusi kõik vabatahtlikud päästekomandod, kellel on päästetööalane koostööleping Päästeametiga. Viie aasta jooksul on Päästeamet võõrandanud vabatahtlikele komandodele 150 tehnikaühikut (tulekustutusautod, paakautod, haagised jmt).