Päästeamet võtab kasutusse uued ATVd ja paakautod

Sel aastal uueneb Päästeameti tehnikapark 33 metsa- ja maastikukustutustööde jaoks sobiva ATV ning 10 paakautoga. Uued paakautod hakkavad kandma nime Ahto.

„Väikesed, kiired ja maastikusuutlikud sõidukid on eriti vajalikud kevad- ja suveperioodil, kui on rohkesti kulu- ning metsapõlenguid. Just tänu neile suutsime ka möödunud suve põuaperioodil ära hoida mitmete väiksemate tulekahjude paisumise suurõnnetuseks. Teinekord ei ole põlengu kustutamiseks palju vett vajagi, küll aga on oluline saada põlengukohale kiirelt ligi, mida suured ja rasked päästeautod alati ei võimalda,“ selgitas Päästeameti peadirektori asetäitja Tauno Suurkivi.

Kokku saab Päästeamet 33 komplekti, mis koosneb ATVst, kustutussüsteemist ja ATV transpordiks vajalikust haagisest. Kuuerattaveolistel sõidukitel on peal 200-liitrine veepaak ning kustutussüsteem, lisaks on võimalik pumba abil vett võtta ka veekogudest. Vajadusel saab kogu kustutussüsteemi hõlpsalt eemaldada ning sõidukit kasutada esemete või ka kannatanute transpordiks. Eristamiseks on ATVdel peal punased kleepsud ning pääste kirjad, lisaks on sõidukitel ka kollased märgutuled.

28 ATV komplekti leiavad uue kodu päästekomandodes üle Eesti, neli läksid demineerijatele, kel tuleb tihtilugu metsast ja soost käia lõhkekehi välja toomas ning üks Päästeameti logistikakeskusesse. Kolm ATV komplekti soetati Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toel, ülejäänud riigieelarvest.

Lisaks vahetatakse sel aastal uute vastu välja kuus vana paakautot. Uued paakautod on eelmistega üsna sarnased, kuid erinevused on välimuses ja tehnilises võimekuses. Autod on 7,9 meetrit pikkused, uue põlvkonna kabiiniga ning suurema mahuga veepaagiga.

„Paakautod on eelkõige vajalikud maapiirkondades ja suurte metsatulekahjude puhul, kus puuduvad kustutusvee saamiseks hüdrandid või on veevõtukohad tulekahjukohast kaugel. Uued paakautod on ehitatud nii, et neile on võimalik vett väga kiiresti peale ja maha laadida, millega tagatakse päästesündmustel võimalikult suur veehulk,“ selgitas Suurkivi.

Kuressaare komando sai uue paakauto kätte möödunud aasta lõpul, selle aasta jooksul saavad uue paakauto veel ka Aravete, Antsla, Järvakandi, Mõniste ja Vastseliina päästekomandod. Järgmisel kahel aastal on plaanis soetada veel neli paakautot.

Asendatavad päästesõidukid suunatakse vabatahtlikele päästekomandodele. Eelmisel aastal võõrandas Päästeamet vabatahtlikele päästekomandodele üle 70 päästesõiduki, s.h 39 põhiautot. Sel aastal on plaanis võõrandada veel paakautosid ja erinevat metsakustutustehnikat.

Päästjate kombe kohaselt vajasid uued paakautod ka nimesid ning sobiva nime leidmiseks kuulutati välja nimekonkurss. Kokku pakuti 29 erinevat nime ning otsustati, et paakautod hakkavad kandma nime Ahto. Ahti, ka Ahto, on Soome mütoloogias mere- ja kalapüügijumal, keda kujutatakse samblast habemega mehena.

Päästeamet hoiab Eesti inimeste ohutust ja on usaldusväärne partner turvalisuse tagamisel. Päästeamet on suuruselt kolmas valitsusasutus, kus töötab ligi 2200 inimest. Eesti ühtsesse päästevõrgustikku kuulub 190 kutselist ja vabatahtlikku komandot, kokku 4100 päästjaga.